Bölüm Hakkında

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık doktora programı, mesleğinin gerektirdiği, bilgi, beceri ve yeterliklere sahip, alanında uzman rehber ve psikolojik danışmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu programda, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanının ilkeleri ile uyumlu çalışan, planlı ve tutarlı davranan, bilimsel düşünen, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanan, sosyo kültürel farklılıkların öneminin farkında olan, bireysel ve toplumsal değerlere saygılı psikolojik danışmanlar yetiştirilmektedir. Öğrenciler eğitim sürecinde çalışmalarını bilimsel çerçevede ve alanın etik ilkeleri doğrultusunda yürütmeyi öğrenmektedirler. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık doktora programında öğrenciler, bireylerin yaşadıkları sosyal, duygusal, davranışsal ve bilişsel sorunlarda uygun yaklaşım ve yöntemleri uygulayabilir ve alanı ile ilgili kuramsal bilgilere ve uygulama becerilerine sahip olurlar, bilimsel çerçevede araştırmalar gerçekleştirirler.

Eğitim Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Doktora Programında eğitim temel konulardaki zorunlu derslere ek olarak pek çok seçmeli ders yer almakta ve öğrencilerimizin, alanla ilişkili güncel konularda yetişmeleri de önemsenmektedir. Programda grupla ve bireyle psikolojik danışma, çocuk istismarı, çocuk ve yetişkinler için bilişsel davranışçı terapiler, aile danışmanlığı, ileri bilimsel araştırma teknikleri ve benzeri konularda pek çok ders seçeneği bulunmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Doktora Programı birer uzman olma yolunda ilerleyen öğrencilerine kendilerini geliştirebilmeleri açısından en geniş eğitim olanaklarını sunmaktadır.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü kadrosunda 24 Tam Zamanlı, 12 Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. GSTMF Mimarlık Bölümü’nün genç öğretim kadrosunun gelişme ve akademik ilerleme perspektifi de dikkate alınarak, mimarlık eğitimi alanında başlatılan akreditasyon süreçleri ve üniversitenin kurum olarak eğitim - öğretimin yanı sıra, araştırma ve kamuya katkı işlevleri de, mimarlık gibi toplumsal, çevresel, kültürel ve teknik boyutları aynı anda içeren bir alanda doktora düzeyinde öğretim ve araştırma programları gereğini desteklemektedir.

Kariyer Alanları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı PhD Programından mezun olan öğrenciler uzman birer psikolojik danışma doktoru olarak, eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, okul öncesi eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik danışma merkezlerinde, firmaların insan kaynakları bölümlerinde çalışabilmektedirler. Doktora programımızı bitiren öğrencilerimiz istedikleri takdirde, uzman psikolojik danışma doktoru olarak özel çalışma olanağına da sahip olabilmektedirler. Öğrencilerimiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık PhD Programına devam ederken de mezuniyetlerinden sonra da alan ile ilgili bilimsel araştırmalar yürütebilmekte, yayınlar yapabilmekte, alanla ilgili sempozyum ve konferanslarda yer alabilmektedirler. Öğrenci ve mezunlarımız, meslek alanlarıyla ilgili hizmet verebilecekleri derneklerde ve sivil toplum kuruluşlarında görev alarak kariyer basamaklarında sağlam adımlarla ilerlemektedirler. Mezunlarımızın kariyerlerine akademisyen olarak da devam edebilme olanağı bulunmaktadır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Çevik Uraz Merkezi, CU244
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

Türkçe