Program Hakkında

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Programı, uzman psikolojik danışmanlar yetiştirmek ve bilimsel çalışma ve araştırmaları ile RPD alanına hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Bu program okul psikolojik danışmanlığı, aile danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı ve kariyer danışmanlığı gibi alanlara yönelik eğitim içeriğiyle, rehberlik ve psikolojik danışma alanında hizmet verecek olan bireylerin teorik ve uygulama yeterliklerini artırmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışı ve etik ilkeler doğrultusunda kaliteli bir hizmet veren bu program, eğitim alan öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Programı,eğitiminin kalitesini ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde sunan, etik kurallar ve ilkeleri daima göz önünde bulunduran, öğrenci merkezli, öğrencileri çağdaş eğitim anlayışına dayanarak tüm yönleriyle geliştirmeyi temel almış olan bir programdır.

Eğitim Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında eğitim temel konulardaki zorunlu derslere ek olarak pek çok seçmeli ders yer almakta ve öğrencilerimizin, alanla ilişkili güncel konularda yetişmeleri de önemsenmektedir. Programda grupla ve bireyle psikolojik danışma, çocuk istismarı, bilişsel davranışçı terapiler, aile danışmanlığı, bilimsel araştırma teknikleri ve benzeri konularda pek çok ders seçeneği bulunmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı birer uzman olma yolunda ilerleyen öğrencilerine kendilerini geliştirebilmeleri açısından en geniş eğitim olanaklarını sunmaktadır. Pogramın yürütülmesinde, etkileşimli tahtaların kullanıldığı teknoloji sınıfları, bilgisayar laboratuarları ve psikolojik danışmanlık uygulamalarına olanak sunan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama Biriminden yararlanılmaktadır. Bunlara ek olarak öğrencilerimize, zengin ve kendini sürekli güncelleyen kütüphanemizde çok sayıda elektronik ve basılı yayına ulaşma, araştırma ve gelişimlerinin destekleme olanağı sunulmaktadır.

Kariyer Alanları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler uzman birer psikolojik danışman olarak, eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, okul öncesi eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik danışma merkezlerinde, firmaların insan kaynakları bölümlerinde çalışabilmektedirler. Yüksek lisans programımızı bitiren öğrencilerimiz istedikleri takdirde, uzman psikolojik danışman olarak özel çalışma olanağına da sahip olabilmektedirler. Öğrencilerimiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programına devam ederken de mezuniyetlerinden sonra da alan ile ilgili bilimsel araştırmalar yürütebilmekte, yayınlar yapabilmekte, alanla ilgili sempozyum ve konferanslarda yer alabilmektedirler. Öğrenci ve mezunlarımız, meslek alanlarıyla ilgili hizmet verebilecekleri derneklerde ve sivil toplum kuruluşlarında görev alarak kariyer basamaklarında sağlam adımlarla ilerlemektedirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MA

Dil

Türkçe/İngilizce