Hakkında

Merkez, öğrencilerin bağımsız seçimler yapabilmelerine, yaptıkları her seçimin sorumluluğunu taşımayı öğrenmelerine, özgeci davranışlarını çoğaltmalarına, değişmeye ve gelişmeye açık olmalarına, kendilerini ve başkalarını güçlü ve zayıf yanlarıyla olduğu gibi kabul edebilmelerine, üretken bir birey olarak gelişmelerine, başkalarıyla, doğayla barışmış bütünleşmiş yetişkin birer birey olmalarına yardımcı olmaktır. Psikolojik Danışmanlık bireyin kendi davranışlarını, düşüncelerini anlamalarına ve ilişkilerini, ruh hallerini buna bağlı olarak değiştirmek ve geliştirmelerine, ayrıca bireyin yaşam ve öğrenme ile ilgili yaşanan zorluklarda karar verme sürecinde ihtiyaç duyulan yardımı sağlar.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, kişisel olarak bireylere rahatsızlık veren problemleri, kendi davranışlarını, düşüncelerini ve ruh hallerini anlamalarına ve farkındalık kazandırarak etkin bir şekilde baş etmelerine yardımcı olmaktadır.
Psikolojik Danışmanlık, bireyin yaşadığı zorluklarda karar verme sürecinde ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaktadır.

Ne gibi problemlerde desteğe ihtiyaç duyulabilir

- Kaygı Bozuklukları
- Depresyon
- Kayıp/Yas süreci
- Akademik Problemler
- İstismar
- İlişki Problemleri
- Fobik Bozukluklar
Psikolojik Danışmanlık hizmetlerine ek olarak UKÜ-PDAREM; atölye çalışmaları, seminerler, hizmetiçi eğitimler ve etkinliklerle UKÜ kampüsündeki bireylerin gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Nasıl Çalışıyoruz?

PDAREM’e başvurarak, sorunlarının çözümü için yardım isteyen öğrencilere, gizlilik esasına dayanarak bireysel terapi veya danışmanlık çerçevesinde yardımcı olunur. İlk görüşmeden sonra plan dahilinde düzenli olarak randevu sistemi ile görüşmelere devam edilir. PDAREM uzmanları, öğrencileri yargılamadan dinleyerek, sorunlarının çözümünde destek olmakta ve öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda sunulan hizmetlerini geliştirirler.

Etik İlkeler:

UKÜ-PDAREM’e başvuran bireyler, Psikoloji Etik İlkeleri hakkında bilgilendirilirler. Bu etik ilkeler tüm psikologlar için evrensel ve temel niteliktedir.
- Yetkinlik
- Yararlı olmak ve zarar vermemek
- Sorumluluk
- İnsan haklarına saygı ve ayrımcılık yapmamakdır

Randevu Almak için;

Merkeze uğrayarak, telefonla arayarak veya e-posta göndererek kendiniz için randevu alabilirsiniz.
Randevu planlaması, ertelenmesi veya iptali durumlarında merkeze bilgi vermek amaçlı iletişim bilgileri kullanılabilir. UKÜ-PDAREM hizmetlerinden yararlanmak isteyen diğer bireylere saygı göstermek açısından Merkez’i bilgilendirmek önem arz eder.

İletişim

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi
Kütüphane, K210/K212
Tel: +90 392 671 1111
Uzm. Psikolog Çise Haşimoğulları      E-posta: cakun@ciu.edu.tr    Dahili: 2030
Uzm. Psikolog Huriye Koruşan      E-posta: hkorusan@ciu.edu.tr    Dahili: 2086