Program Hakkında

Programın amacı, öğrencilere pazarlama yönetimi çalışmalarında disiplinler arası bir yaklaşım sergileyerek olay, olgu ve sorunlara teşvik ve analitik bakış açısıyla yaklaşmak tartışmak ve bunları bilimsel araştırma, çalışma ve yayına dönüştürme yetisini kazandırmaktır.

Program, pazarlama yönetiminin tüm uzmanlık alanlarına temel olabilecek kurumsal bir altyapı sağlarken ayni zamanda seçmeli dersler, uygulama ve araştırma projeleri ile öğrencilere uzmanlaşma olanağı sağlamayı hedeflemektedir.

Programda pazarlama stratejileri ve tüketici davranışları yanında seminer dersi zorunludur. Seçimlik dersler ise pazarlama iletişimi, dijital pazarlama, hizmet pazarlaması, stratejik yönetim, girişimcilik, yönetim ve organizasyon, araştırma metodları, istatistik analiz teknikleri gibi derslerden oluşmaktadır. Tezsiz yüksek lisansta dönem projesi, Tezli yüksek lisansta ise tez çalışması yapılmaktadır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MA

Dil

Türkçe/İngilizce