Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS)

https://sis.ciu.edu.tr
Öğrenci Bilgi Sistemi, öğrencilerin, internet üzerinde, üniversiteyle ilgili akademik işlemlerini yapabildiği bir sistemdir. Bu sistem ile öğrenciler, ders kayıtlarını yapabilir, ders programlarını, notlarını ve başarı durumlarını görebilirler.

Elektronik Posta (Webmail)

https://student.ciu.edu.tr
Elektronik Posta sistemi, üniversitemizin tüm öğrenci ve çalışanlarına sunduğu temel bilişim hizmetlerinden biridir. Kaydı gerçekleşen her öğrenci için bir e-posta hesabı otomatik olarak yaratılmaktadır. Öğrenciler, e-posta hesaplarını yalnız haberleşmek için değil, ayrıca üniversite içi ve dışında kendilerine sunulan pek çok eğitim portalı hizmetlerine erişim için de kullanmaktadırlar.

Moodle
http://moodle.ciu.edu.tr

Dönem içerisindeki fakülte dersleri ile ilgili duyurular ve ders materyalleri gibi, içeriklere ulaşmak için kullanılır. Moodle sistemine CIU-NET hesabı ile giriş yapılabilir.