Nasıl Kulüp Kurulabilir?


Öncelikle, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan mevcut kulüpler ve alanlarını imceleyip, kurmak istediğiniz kulübün başka bir kulübün alanına girmediğinden emin olmalısınız. Kulüp açmak için daha sonrasında izlenmesi gereken yol ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Kulüplerin kurulması için başvuru her Eğitim-Öğretim yılının Eylül - Ekim ve Ocak-Şubat aylarında Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü’ne dilekçe ile yapılır.
Başvuru dilekçesi ekinde;
• Kulübün adı, varsa kısa adı, adresi, varsa logosu, kurulma gerekçesi ve kulüp tüzüğü,
• Tam zamanlı bir öğretim görevlisinin kulübün akademik danışmanı olmayı kabul ettiğini belirten beyanı,
• Kulüp kurucu üye listesi (kulübe üye olacak öğrencilerin numarası, adı soyadı, fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu/bölüm/program ve iletişim bilgileri)- üniversitede lisans programına kayıtlı olan ve herhangi bir disiplin cezası almamış en az 10 kurucu öğrenci üye gerekmektedir.

Kulüplere Nasıl Üye Olunur?


Her akademik yıl başlangıcında bir hafta boyunca düzenlenen Kulüp Şenlikleri’nde dilediğiniz kulübe üye olma şansı elde edebilirsiniz. Eğer belirtilen süre içerisinde üye olamamışsanız sonrası Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü’ne ve Kulüp Danışmanlarına başvuru yaparak üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz.

1) 1907 Unifeb

Fenerbahçe’ye veya spor hayatına gönlünü adamış öğrencilerin bir çatı altında bulunmalarını amaçlayan 1907 Unifeb Kulübü, üniversitemizdeki öğrencilerin taraftar bilincine sahip olmaları yönüyle aklı başında bireyler yetişmesine katkıda bulunmak ve sportif aktiviteler sayesinde sosyalleşmek amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.
Danışman: Tarkan Kayas
Danışman E-posta: tkayas@ciu.edu.tr

2) Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü

AKUT ve Doğa Sporları Kulübü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencilerine, farklı alanlarda kendilerini rahatlatma, yeteneklerini keşfedebilme, açık alanlarda sevdikleri doğa sporu dallarında düzenli spor yapabilme, sınırlarını tanıma ve sunulan bütün alanlarda profesyonelleşme olanağı sunmaktadır. Doğa yürüyüşleri, kampçılık, ileri kaya tırmanışı eğitimleri ve uygulama kampları, dağ bisikleti turları kulübün bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerdendir.
Danışman: Hasan Özenkaya
Danışman E-posta: ozenkaya@ciu.edu.tr

3) Atatürkçü Düşünceler Kulübü

UKÜ Atatürkçü Düşünceler Kulübü’nün öncelikli amacı, ‘ATATÜRK Türkiye’sinde, Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda demokratik bir yaşam, laik bir devlet düzeni, ekonomik ve siyasi açıdan tam bağımsız bir Türkiye için çalışmaktır. Bu düşüncelerle hem Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Atatürkçülüğün, bağımsızlığın, laikliğin ve demokrasinin sesi olmaya çalışmakta, hem de aynı düşünceleri paylaşan öğrencilerin bir araya gelerek etkinlikler yapmaları için gerekli olanakları yaratmaktadır.

4) Bilgisayar Bilimleri Kulübü

Bilgisayar Bilimi Kulübü'nün amaçları:
• Bilgisayar ve internet kullanımını yaygınlaştırmak,
• Bilgisayar kullanıcılarını bir araya getirmek ve kullanıcıları bilgilendirmek,
• Bilgisayar alanında uzman kişilerin bilgi birikimlerinden yararlanılabilecek konferans, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek,
• Bilgisayar yazılımı ve donanımı geliştirmek;
• Bilgisayar yazılım ve oyun turnuvaları düzenlemektir.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kamil Yurtkan
Danışman E-posta: kyurtkan@ciu.edu.tr

5) Binicilik Kulübü

Kulüp; her seviyedeki öğrenciye at biniciliğini öğrenme fırsatları sunmak, daha çok kişiyi at ile tanıştırmak ve at ve binicilik sporu sevgisini aşılayarak atlarla iletişim kurmalarını bu sayede de bireylerin özgüvenini artırmalarını sağlamayı hedeflemektedir.
Danışman: Öğr. Gör. Vali Gjinali
Danışman E-posta: vgjinali@ciu.edu.tr

6) Biyo-mühendislik Kulübü

Biyo-mühendislik Kulübü, biyo-mühendislik bölümü öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik gelişmelerini desteklemek amacıyla çalışmalar yapmak ve çeşitli etkinlikler ile öğrencilerin üniversite yaşamlarının kalitesini artırarak kendisine güvenen sorumlu bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nahit Rızaner
Danışman E-posta: nrizaner@ciu.edu.tr

7) Çevre Mühendisliği Kulübü

Çevre Mühendisliği Kulübü, Çevre Mühendisliği öğrencilerine lisans eğitimi süresince pratik ve teknik destek sağlanması ve mesleki temel oluşturulması, bunlara ek olarak öğrenciler arasında dayanışma ve sosyal bütünlük sağlanmasını amaçlar. Bu kapsamda öğrenciler işbirliği içinde gerek teknik geziler düzenleyerek gerekse de farklı konularda seminerler hazırlayıp katılarak hem mesleklerine hem de sosyal yaşamlarına katkıda bulunurlar.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şifa Doğan
Danışman E-posta: sdogan@ciu.edu.tr

8) Dalış Kulübü

Doğaya, denize, su altı yaşamına ilgi duyan tüm öğrencileri çatısı altında birleştirmeyi hedefleyen Dalış Kulübü; gerek dalış eğitimleri düzenleyerek gerekse uygulamalı olarak üyelerine su altı dünyasını keşfetme imkânı sunan geziler düzenleyerek faaliyetlerini sürdürmektedir.
Danışman:  Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sami Boşnak
Danışman E-posta: ahbosnak@ciu.edu.tr

9) Dans Kulübü

Dans faaliyetleri etrafında birleşen Dans Kulübü; üniversitemiz öğrencilerinin farklı dans türlerine olan ilgilerini arttırmak ve bu sayede daha sosyal ve bilinçli ayrıca sanatsal bir hobi sahibi bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Georgiana Karadaş
Danışman E-posta: gkaradas@ciu.edu.tr

10) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kulübü

Bu kulüp, Türkiye, KKTC ve diğer ülkelerin ihtiyaç duyulan geleceğin Elektrik –Elektronik Mühendislerini, gerekli teorik ve pratik bilgilerle donatarak yetiştirmeyi, ilgili kamu ve özel kuruluşların sorunlarına çözüm getirmeyi, yeni teknolojilerin endüstriye uygulanmasına ve mühendislik bilimlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır. Bu alanlarda araştırma yapan öğrenciler, problem çözme ve uygulama gibi mesleki kariyer için gerekli fen ve matematik bilgi ve becerisini kazanan öğrencilerin bilimsel temellere oturtmuş, tasarım deneyimi kazanmış, pratik çalışmaya yatkınlık kazanmış, disiplinler arası ve bireysel olarak çalışma becerisi olan kişilerdir.
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Kulübü, temel mesleki konular ile doğrudan bağlantılı laboratuvarda deneysel çalışmalarını bireysel olarak yapabilen, elde ettiği sonuçları yorumlayıp rapor haline getirebilen, temel mühendislik kavramları, devre ve sistemlerin tasarım ve analizi, haberleşme sistemleri ve otomasyon sistemleri konularında uzmanlaşan öğrencileri barındırmaktadır.
Danışman: Dr. Payam Zarbakhsh
Danışman E-posta: pzarbakhsh@ciu.edu.tr

11) Elektronik Spor Kulübü

Kulüp amaçları; Akademik programların yanı sıra ders dışı etkinliklerle yeni Dünya olan elektronik ortam, meslek haline gelen bilgisayar program ve oyunlarına teşvik etmek, çeşitli uzman disiplin alanlarında kazanılmış bilgi ve becerileri takım çalışması ve birlik ruhu içerisinde transfer etmeyi sağlamak,
Ülkemiz ve dünyadaki Uluslararası müsabakaları isleyerek UKÜ öğrencilerinin akademik ve mesleki girişimlerine katkıda bulunmak,
Toplumda elektronik ortamın geleceğine ve sosyal faaliyetlerin okul ortamında artmasına katkıda bulunmak, Elektronik spor bilincinin oluşmasında katkıda bulunmaktır.

12) Endüstri Mühendisliği (Sigma) Kulübü

Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sektöründe yer alan kuruluşların verimliliğini ve kalitesini yükseltmek amacıyla insan, malzeme, makine, enerji, para, teknoloji ve bilgi kaynaklarının bir sistem şeklinde tasarımını, geliştirilmesini ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayan mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisliği’nin temel amacı, bu sistemlerin gelişiminin ve işleyişinin her safhasında, çeşitli bilimsel metotları kullanarak verimliliği ve üretkenliği artırmaktır. Endüstri Mühendisliği Kulübü insan, zaman, para, hammadde, teçhizat, enerji gibi kıt kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımından, gelişimine, iyileştirilmesine, işletilmesine kadar olan süreçle ilgilenir. Endüstri Mühendisliği Kulübü endüstri mühendisliği öğrencilerine,
• Paneller, proje yarışmaları, sempozyumlar, eğitim seminerleri ve teknik gezilerle vizyon kazandırmayı;
• Mesleki ve akademik alanlarda Türkiye ve dünyadaki gelişmelerden haberdar olmayı;
• Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerle de kendileri aralarındaki arkadaşlık bağlarını ve iletişimi güçlendirmelerini sağlamayı;
• Endüstriyel sorunlara grup bakış açısı ve yaklaşımıyla çözümler öne sürmeyi;
• Mühendislik konusunda bilgi edinmeyi, meslek hayatını mezun olmadan önce tanıtmayı amaçlamaktadır.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Elif Binboğa Yel
Danışman E-posta: eyel@ciu.edu.tr

13) Enerji Sistemleri Mühendisliği Kulübü

Kulüp misyonumuz üniversitemiz bünyesinde enerji ile ilgilenen, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde eğitim alan öğrenci arkadaşlarımızı bir çatı altında toplamak ve diğer bölümlerde okuyan arkadaşlarla etkin bir kulüp haline geçirmektir. Diğer amacımız ise konvansiyonel enerji kaynaklarının verimli üretilmesi ve iletilmesi, sürdürülebilir ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması ve enerjinin verimli kullanılması ile ilgili konularda seminer, panel ve geziler düzenlemektir.
Vizyonumuz enerji konularında çalışan öğrencilerimizin mevcut teknolojileri takip edebileceği ve yeni teknolojiler üzerine fikir üretebileceği platformlar oluşturmaktır. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma için problemlerin çözümlenmesine ve enerji politikaları ve stratejilerinin belirlenmesine katkı koyacak lierlik ruhu kazandırmaktır.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Neyre Tekbıyık Ersoy
Danışman E-posta: nersoy@ciu.edu.tr

14) Gastronomi Kulübü

Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerini geliştirmek amacıyla yemek yeme kültürü ve yemek yapmakla alakalı etkinlikler düzenlemek ve kulüp üyelerinin üniversitenin ve ya kulübün sağladığı bu olanakları eşit bir biçimde kullanmasını sağlamaktır.
Danışman: Doç. Dr. Orhan Uludağ
Danışman E-posta: ouludag@ciu.edu.tr

15) Genç Girişimciler Kulübü

Genç Girişimciler Kulübü, üniversitemizin, yaratmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir dünya üniversitesi olma vizyonuna paralel olarak; ekonomik, sosyal, kültürel alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek, bu alanlarda vizyon sahibi kişilerin konuk olacağı toplantılar düzenleyip tüm öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlar.

16) Genç Tema Kulübü

Kulüp; Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencilerini çevre konusunda bilinçlendirmek, duyarlı hale getirmek, öğrencilerin doğayla bütünleşmesini sağlayarak hem okul sırasında, hem de okul sonrasında bireylerarası dayanışmayı güçlendirmek amaçlar.
Danışman: Öğr. Gör. Mete Mutlu Balkıs
Danışman E-posta: mmbalkis@ciu.edu.tr

17) Grafik Tasarım Kulübü

Grafik Tasarım Kulübü’nün yaptığı sergi, seminer gibi etkinlikler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni KKTC’de ve Türkiye’de tanıtmaktadır. Resmi faaliyetlerden çok, kulüp etkinliklerinin önemi öğrenci birlik ve beraberliğini pekiştirmek ve ekip çalışmasını güçlendirmek açısından daha fazladır. Bu kulüpteki amaç bütünlük olduğu için kulüp çalışmaları aynı zamanda hayata hazırlık etkinliğidir.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gökaşan
Danışman E-posta: ggokasan@ciu.edu.tr

18) Hayvan severler Kulübü

Kampüs içerisinde bulunan hayvanları korumak ve bu hayvanların yaşamsal ihtiyacını sağlamak amacıyla kurulan kulüp, öğrencilere bilinçli bir hayvan sever ve duyarlı bireyler olmaları konusunda bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur. Kulüp bu bağlamda çeşitli toplantılar ve hayvanları beslemek ve onlara daha iyi bir yaşam sunmak amacıyla projeler gerçekleştirmektedir.

19) Hukuk Kulübü

Hukuk Kulübü, UKÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından faaliyetlerini yürütmektedir. Hukukla ilgili seminerler düzenlemekte, geziler organize etmekte, Hukuk Kulüpleri Birliği adı altında etkinlikler yapmak amacıyla diğer hukuk kulüpleriyle irtibat kurmakta ve Hukuk Fakültesi öğrencileri arasındaki iletişimi güçlendirmeye çalışmaktadır.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı
Danışman E-posta: skulahci@ciu.edu.tr

20) İnşaat Mühendisliği Kulübü

UKÜ İnşaat Mühendisliği Kulübü’nün kuruluş amaçları şöyledir:
- İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin ve İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinin, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda akademik programı tamamlayıcı niteliklerde etkinlik ve faaliyetlerde bulunmak, faaliyetler düzenlemek ve öğrencilerin bu faaliyetlere katılımını sağlamak;
- İnşaat Mühendisliği alanında, üyelerin eğitimleri süresince konferans, seminer, söyleşi, panel ve teknik geziler düzenlemek;
- İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin, ders dışındaki zamanlarını yararlı etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak;
- İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin gerek kendi aralarında gerek diğer bölüm ve sosyal aktivite kulüpleri ile işbirliği yapmalarını sağlayarak dayanışmayı güçlendirmek;
- Üniversitemizi, üniversite içinde ve dışında en iyi şekilde temsil etmektir.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Amin Riazi
Danışman E-posta: ariazi@ciu.edu.tr

21) İşletme Kulübü

Yönetmek, idare etmek ve sorun çözmek gibi bölümümüzün yapı taşları olan bu konularda, kulübümüz yönetim kadrosunda yer alan arkadaşlara yarı profesyonel anlamda ilk adımı atma fırsatı sağlamaktadır. Danışman hoca ve kulüp yönetimi olarak geliştirdiğimiz projelerle, gündeme ayak uyduran, yenilikçi ve girişimci ruhuyla hareket eden bir yol izlemekteyiz. Kulübümüz, “öğrencisine hizmet” olarak belirlediği misyonu doğrultusunda “Hep daha iyiye” felsefesi çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Kulübü yapacağı etkinliklerde her zaman yenilikçi olmanın yanı sıra, benzer oluşum ve etkinliklere yön verecek bir topluluk olma yolunda ilerlemektedir. Bir öğrenci topluluğu olarak geleceğin üst düzey yöneticilerine ve girişimcilerine becerilerini ortaya çıkartma fırsatı sunmak, kişilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve onlara pratik yapıp deneyim kazanacakları olanaklar sağlamak kulübümüzün temel taşlarından bazılarıdır.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehrshad Radmehr Hashemipour
Danışman E-posta: mradmehr@ciu.edu.tr

22) Kızılay Kulübü

Kızılay Kulübü'nün amacı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında yapabilecekleri faaliyetlerle toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirmek, insan sağlığının korunması doğrultusunda mücadele kapasitesinin geliştirilmesine destek olmak.

23) Kütüphane Kulübü

Katılımcılık, plancılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve işbirliği temel ilkeleri doğrultusunda, gerek kendi üyelerinin gerekse okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş ve buluş ufuklarını geliştirici çalışmalar yapan, teşvik edici örnekler sunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kütüphane Kulübü’nün amaçları şöyledir: • Öğrencilere okulda ve iş hayatında iş bölümünün yararını göstermek ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak;
• Toplum ve okul kurallarına uygun olarak kitap okuma alışkanlığını kazandırmak;
• Kitaplıklardan ve kitaplardan yararlanma yollarını öğretmek;
• Öğrencilerin araştırmaya yönelik çalışmalar yapmasını sağlamak;
• Kulüp yönetimi ve danışman öğretmenin isteği doğrultusunda şiir, kompozisyon v.b. yarışmalar düzenlemektir.
Danışman: Özlem Araz
Danışman E-posta: oaraz@ciu.edu.tr

24) Mimarlık ve İç Mimarlık Kulübü

Bu kulüp, Mimarlık ve İç Mimarlık öğrencilerinin sosyal ve kültürel aktivitelerini artıracak seminer ve fikir üretme toplantıları düzenleyerek bölüm öğrencilerinin kişisel gelişimlerine destek vermek amacıyla kurulmuş olan ve hem uluslararası hem de Kıbrıs içerisinde yapılan yarışmalara katılımları artırmak amaçlı teşvik çalışmaları yaparak da Mimarlık ve İç Mimarlık öğrencilerinin vizyonlarını genişletmeye çalışmaktadır.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Öztürk
Danışman E-posta: aozturk@ciu.edu.tr

25) Müzik Kulübü

Müzik Kulübü üniversitemizin en eski kulüplerinden biridir. Öğrenim yılları süresince müzikle amatör ya da profesyonel olarak uğraşan öğrencilerin bir araya gelmesi ve müzik uğraşlarının devam etmesini hedefleyen Müzik Kulübü bünyesinde ortalama dört kişiden oluşan Türk Halk Müziği, Türkçe Pop ve Rock, İngilizce Rock/Blues tarzları altında toplam beş müzik gurubunu bulundurmaktadır.
Her yeni akademik yılın başında aramıza yeni katılan müzik severler mevcut gruplara girebilmekte veya yeni gruplar oluşturabilmektedirler.
Danışman: Dr. Gültekin Çizgen
Danışman E-posta: gcizgen@ciu.edu.tr

26) Okul Öncesi Kulübü

Okul Öncesi Kulübü, okul öncesine yönelik eğitimler, seminerler ve aktiviteler düzenleyerek Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencilerini nitelikli yetişmiş okul öncesi öğretmenleri olmasında destek sağlar.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir
Danışman E-posta: sozdemir@ciu.edu.tr

27) Özel Eğitim Kulübü

Özel Eğitim Kulübü, Özel Eğitim Bölümü öğrencilerini bilinçlendirme amaçlı konferans ve seminerler organize etmektedir. Özel eğitime gereksinimi olan bireylere ziyaretler düzenlemekte ve bu alanda sosyal etkinlikler yapmaktadır.
Danışman: Öğr. Gör. Vasfiye Karabıyık
Danışman E-posta: vkarabiyik@ciu.edu.tr

28) Psikoloji Kulübü

Psikoloji biliminin temel amacı olan zihinsel süreçler ve insan davranışlarını sosyal bilimler çerçevesinde ele alan, sosyal konularda duyarlılığı ve farkındalığı arttırmayı hedefleyen bir kulüptür. Psikoloji Kulübünün amacı üyelerinin hem bireysel olarak psikoloji biliminin güncel konularının takibinde yardımcı olmak hem de sosyal olarak bölüm öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunmak ve aynı zamanda çeşitli sosyal sorunlarla ilgili gençlerde farkındalık yaratmak ve sosyal projelerde yer almalarını sağlamaktır.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nihan Tezer Yörük
Danışman E-posta: nyoruk@ciu.edu.tr

29) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kulübü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kulübü, gelişmekte olan RPD alanı ile ilgili konularda hedef kitlelerin bilgi birikimini artırma, alanla ilgili yapılan etkinliklere öğrencilerin katılmasını sağlama, kişiler arası iletişimi güçlendirme, bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal çalışmalar yaparak RPD alan öğrencilerinin ve bu alana ilgi duyan herkesi bilgilendirmeyi amaçlar. Aynı zamanda dünya gündemindeki gelişmeleri takip etmek, alanda başarılı olmuş akademisyenleri öğrencilerimizle bir araya getirmek de amaçlanmaktadır.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şerife Özbiler
Danışman E-posta: sozbiler@ciu.edu.tr

30) Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Kulübü

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler öğrencileri, edinmeyi hedefledikleri mesleğin gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donanmayı öncelikli hedefi olarak görür. Bu alan, iletişim bilimleri, yönetim bilimleri, ekonomi ve işletme gibi alanların kesişim noktasıdır. Sektörün rekabetçi ortamında kendilerine yer bulabilecek becerileri kazandırılırken ve kulüp etkinlikleriyle yaratıcılıklarını pekiştirilirken reklam yazarlığı, reklam kampanyaları organizasyonu, halkla ilişkiler kampanyaları organizasyonu gibi konularda uygulamalar yapmaları özellikle özendirilmektedir.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bahar Taşeli
Danışman’s E-posta: btaseli@ciu.edu.tr

31) Saç Bakımı ve Makyaj Kulübü

Saç Bakımı ve Makyaj Kulübü, saç ve makyaj sanatı ile ilgilenen öğrencileri bir araya toplama amacıyla kurulmuş bir kulüptür. Saç ve makyaj ile ilgili eğitsel ve bilimsel toplantılar, etkinlikler düzenlemek, kozmetologların ve toplumun saç ve makyaj konusunda farkındalığını arttırmak ve bu amaçla her türlü etkinlikte bulunmaktadır.
Danışman: Öğr. Gör. Vali Gjinali
Danışman E-posta: vgjinali@ciu.edu.tr

32) Sağlık Kulübü

Sağlık Kulübü, eğitici ve uygulayıcı etkinliklerin yanı sıra; iyi iletişim kurma ve bilimsel teknolojiyi kullanma gibi niteliklere sahip gelişime açık sağlık sektörüne ilgi duyan öğrencilerin gelişimini hedefleyen çalışmalar yapmaktadır.
Danışman: Prof. Dr. Salih Angın
Danışman E-posta: sangin@ciu.edu.tr

33) Tiyatro Kulübü

Üniversitemizin en eski kulüplerinden biridir. Üniversite öğrencilerine tiyatroyu sevdirmek ve onlarda sahne sanatlarına karşı ilgi uyandırmak adına her yıl düzenli olarak yerli ve yabancı oyunlar sergileyerek bu alandaki çemberi genişletmektedir. Kulüp üyeleri öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda gelişmelerine katkı koymaya çalışmaktadır.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Öztürk
Danışman E-posta: aozturk@ciu.edu.tr

34) Trabzonspor Kulübü

Trabzonspor Kulübü taraftarlarını kulüp bünyesinde toplamayı amaçlamaktadır.

35) Turizm Kulübü

Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü öğrencilerine yönelik, tur hazırlama ve organizasyon yapma gibi vasıflarını geliştirebilme amaçlı kurulan bir kulüptür. Genel işletmecilik formasyonu kazandırmaya ilişkin etkinliklerin yanı sıra, turizm ve ağırlama endüstrisinin genel çalışma felsefesini içeren ve ayrıca uzmanlık gerektiren bilgilerin öğretildiği eğitim programları da yer almaktadır. Kulüp öğrencilere pratiğe dayalı tecrübelerini artırma fırsatları tanır.
Danışman: Doç. Dr. Orhan Uludağ
Danışman E-posta: ouludag@ciu.edu.tr

36) Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü

Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü, okudukları kitapları paylaşarak edebi sohbetler yapmak isteyen edebiyatsever öğrenciler için kültürel bir platform yaratılması, okunan kitapların yazarlarının zaman zaman üniversiteye davet edilerek edebiyat sohbetleri yapılmasını amaçlar.
Danışman: Dr. Gülden Sarı Kanlıay
Danışman E-posta: gsari@ciu.edu.tr

37) Türkçe Kulübü

Türkçe Kulübü’nün temel amacı kültürümüzün temel yapı taşlarından birini oluşturan Türkçenin ana dil ve yabancı dil olarak öğretimini başta üniversitemiz olmak üzere Kıbrıs’a, Türkiye’ye ve diğer ülkelere yaymak, Türkçe yayınlanan bilimsel, sanatsal ve kültürel kaynakları değerlendirmek, karşılaştırmalı dil araştırmaları yapmak, dil bayramında üniversitemizi temsil etmek, toplumumuzun Türkçe duyarlılığını sağlamak, yabancı sözcüklerin yerine Türkçe sözcüklerin kullanılmasını özendirici kampanyaları oluşturmak amaçlanmaktadır.
Danışman: Öğr. Gör. Esra Karakaş Kurt
Danışman E-posta: ekarakas@ciu.edu.tr

38) UKÜ Ağ Kulübü

Kulüp, Üniversitenin öğrencilerini yetiştirme ve donatma vizyonu doğrultusunda bireylerin araştırma odaklı, dinamik ve rekabet etmeye hazır olmasını sağlayarak iş dünyasına ve kendi mesleğine hazırlamalarında yardımcı olmayı amaçlar.

39) UltrAslan Uni UKÜ Kulübü

UltrAslan Uni UKÜ Kulübü taraftarlarını ve tüm sporseverlerini bünyesine toplamayı amaçlayan Galatasaraylılar, öğrencilere spor bilincini aşılayarak ülkemizdeki taraftar ahlakına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

40) Uluslararası İlişkiler Kulübü

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü değişen, gelişen ve küreselleşen dünyada öğrencilerin kendi bölümleri hakkında fikir sahibi olmaları amacını taşımaktadır. Dünya tarihsel - siyasi süreçleri içerisinde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün kapsadığı alanları bilmenin, görmenin ve uygulamanın yanı sıra düşünsel zeminin oluşturulmasında öğrencilerin fikir alışverişinde bulunmasını, düşüncelerini paylaşmalarını, yapıcı tartışmalar ile üretme sürecine ortak olmalarını sağlamaya çalışır.
Danışman: Doç. Dr. Sertaç Sonan
Danışman E-posta: ssonan@ciu.edu.tr

41) UKÜ BJK Kulübü

Beşiktaş Kulübü taraftarlarını bir araya getirmeyi amaçlayan, sporda centilmenliği üyelerine aşılamak maksadıyla gerçekleştirdiği etkinliklerle üyelerine sosyalleşme imkânı tanımaktadır.

İletişim:
Koordinatör: Selen Akün Kalaycı
Tel: (0392) 671 11 11 Extension: 2059
E-posta: ciuclubs@ciu.edu.tr