Hakkında

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi (ÖGDM), öğrencilere, sadece çağdaş bilgi ve beceriler kazandırmak değil, psikolojik, eğitim-öğretim ve sosyal gelişim alanlarında sahip oldukları potansiyeli gerçekleştirebilmeleri ile ilgili konularda yardımcı olmak ve eğitimlerinde başarıya giden yolda danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.
Üniversite ve kampüs hayatı, eğlenceli olduğu kadar öğrencileri sınayan da bir ortamdır. Yeni sosyal çevre, yeni ilişkiler, yeni sosyal becerilerin geliştirilmesi ve akademik performansla ilgili yüksek beklentiler üniversite hayatını zorlaştırabilir. ÖGDM, öğrencilerin üniversite hayatının getirdiği zorluklarla baş etmelerini, bilgi ve becerilerini geliştirerek üniversite ve kampüs hayatını en verimli şekilde yaşamalarını hedefleyen bir birimdir. Merkez, öğrencilerin sorunlarına çözüm getirmek, sosyal hayatlarını canlı tutmak, kulüp aktiviteleriyle hem sosyal, hem de eğitim yaşamlarına olumlu katkılarda bulunmak ve öğrenci konseyi ile işbirliği yaparak, öğrenci ve üniversite etkileşimini verimli kılmayı amaçlar.

Çalışma Alanları

Öğrenci Danışma Koordinatörlüğü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ve Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü ÖGDM'ye bağlı birimlerdir.


Sağladıkları Hizmetler

Öğrenci Danışma Koordinatörlüğü tüm posta ve yabancı öğrencilerimiz için muhaceret işlemlerini yürütür. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi bireyin yaşam ve öğrenme ile ilgili yaşanan zorluklarda karar verme sürecinde ihtiyaç duyulan yardımı sağlar. Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü ise; öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini zihinsel ve bedensel yönlerden geliştirici etkinlikler ve faaliyetler düzenler.