Program Hakkında

Mühendislik Yönetimi, en genel tanımıyla bir ürünün, cihazın, yapının veya makinanın tasarımında, imalatında, yapımında, işletmesinde veya bakımında istenilen amaçları başarmak için mühendislerin, bilim adamlarının, tasarımcıların ve diğer teknik ve teknik olmayan personelin faaliyetlerini organize etmek, planlamak, yönetmek ve kontrol etmektir. Bu açıdan bakıldığında, Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programlarının MBA programlarından önemli bir farkı ortaya çıkmaktadır; mühendisleri mevcut teknik bilgi ve becerilerinden uzaklaştırmadan bu niteliklerini daha etkin ve verimli kullandırma bilgi becerilerini kazandırmaktadır. Mühendislik Yönetimi, mühendislik ve uygulamalı bilimlerin kullanıldığı faaliyetlerin yönetimidir. Mühendislik Yönetimi mevcut ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki mühendislere yöneliktir. Mühendislik Yönetimi verimlilik, kaliteyi ve küresel boyutta rekabet gücünü artırmak, teknolojik düzeyi korumak, yeni iş alanları oluşturmayı hedefler. Mühendislik Yönetimi Endüstri Mühendisliği ve Sosyal Bilimler arasında yer almakta ve tüm mühendislik disiplinlerini kapsamaktadır.

Eğitim Olanakları

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı, öğrencilere edindikleri mühendislik eğitimindeki bilgileri teori ve pratikte uygulayabilecekleri şekilde kazanım sağlamayı amaçlar. Ders kapsamında verilen projelerle üretim ve yönetim tekniklerini harmonize etmelerine olanak sağlamaktadır. Buna ilaveten akademik çalışmlarına nitelik ve nicelik katabilmeleri açısından akademik araştırma teknikleri geliştirerek Proje ve Tezlerinde bu tekniklerden faydalanmaları sağlanmaktadır. Programımız öğrencilere tezlerinde teorik alanda çalışabilme imkanı vermenin yanısıra ayrıca pratik alana yönelmek isteyen öğrencilere Ergonomi Laboratuvarı, Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Laboratuvarı ve Simülasyon Laboratuvarı gibi laboratuvarlarda uygulamalı olarak çalışabilme imkanı vermektedir. Programdaki eğitimi alan öğrenciler, gerek üretim gerekse hizmet alanında daha efektif, verimli, optimal ve kaliteli işlev yapılmasına katkıda bulunmaktadırlar.

Kariyer Alanları

Günümüzde, sadece teknik bakış açısı ve deneyime sahip, işletme içerisindeki sorunları bütünleşik bir bakış açısı ile göremeyen mühendis ve yöneticilerin yerini alacak yeni tip profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı duyulan bu ihtiyacı karşılamak için gerekli donanımı mezunlarına vermektedir. Mezunlarımız alanlarında etkin şekilde çalışarak, temel sorunlara çözüm arayan, alternatif çözümler üreten, araştırma geliştirmeye yatkın, kalite ve güvenlik konularına önem veren bireyler olarak sektörde önemli yer bulmaktadırlar. Ayrıca geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak ve hızla değişen öğrenim yetilerini kazandırmak amacıyla uygulanan eğitim programıyla mezunlarımızın akademik alanda yer bulmaları mümkündür. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu profesyonelleri yetiştirmek amacıyla hazırlanan programda öğrenciler hem mühendislik hem yönetim alanlarında kariyer yapabilmektedirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

İngilizce