MÜDÜR'ÜN MESAJImudur-tahir-celik

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsünün misyonu; kritik düşünen, araştıran, alanında yetkin, kendine güvenen, iyi iletişim kurabilen, çevresine model ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmek olarak tanımlanmıştır. Lisansüstü eğitim stratejik öneme sahiptir ve enstitü geleceğin çalışmalarının yapıldığı yerdir. Öğrencilerin küreselleşen  rekabet ortamında iyi bir şekilde yer almalarına yardımcı olur. Lisansüstü eğitim, öğrencilere mesleki yaşantı, akademik çalışmalar ve akademik çalışmalar ağı hakkında da bilgi verir.

Yüksek Lisans ve Araştırma Enstitüsü, 60 yüksek lisans, 15 doktora ve 2 profesyonel doktora programını içinde barındırır. İşletme, uluslararası ilişkiler, muhasebe-finans, ekonomi, eğitim, sağlık, tasarım, mühendislik, hukuk alanlarını içermektedir. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü,  lisansüstü öğrencileri bir araya getirirken, analitik tartışmalara, disiplinler arası araştırmalara ve farklı alanlarda paylaşılan deneyimlere dayalı bir platform oluşturur.


Prof. Dr. Tahir ÇELİK

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü