MÜDÜR'ÜN MESAJI
mudur-113493

Sevgili Öğrenciler,
Bilindiği gibi, eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, kasıtlı olarak istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Yani eğitim kısaca bireyi kültürlenme sürecidir. Eğitim bir yandan bireyi yaşama hazırlarken bir yandan da bireyin gelişmesini sağlar. Eğitim sonucunda istendik davranış değişikliği olmalıdır. Eğitim, bireyin doğduğu andan itibaren başlar, aile, okul ve çevre etkileşimiyle yaşam boyu devam eder. Kişinin, aile ve çevresel faktörlerin yanı sıra, okulda alacağı, kaliteli akademik eğitim, nitelikli bireylerin yetişmesinde önemli ön şartlardan bir tanesidir.

Türkiye ve KKTC’nin genç bir nüfusa sahip olması, eğitim konusunun önemini daha da arttırmaktadır. Günümüz dünyasında yaşanan değişim ve gelişmeler, genç nesillerin, her alanda, güncel bilgileri takip edebilecek, kullanabilecek seviyeye ulaşmasını zorunlu hale getirmiştir.

2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitime başlayan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz misyon olarak; Spor bilimleri alanlarında evrensel değerler ışığında Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, olimpik ve etik değerler doğrultusunda, bilim ve teknolojiden yararlanarak; özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir spor eğitimi vererek, spor kültürünü yerleştirmeyi, sporu yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş, bilgili ve tecrübeli, araştırmacı bireyler yetiştirmeyi ve yetişmiş eleman gereksinimi konusunda farkındalık yaratmayı, spor dallarını performans, sağlık ve yöneticilik boyutuyla geliştirmeyi ve bu gelişmeleri spor kuruluşları, sporcu (paydaşlar) ve toplum yararına sunmayı amaçlamıştır. Vizyon olarak ise; Spor Bilimleri alanında yetiştirdiği elemanlar ve yaptığı ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarla, spor biliminin gelişimine katkıda bulunmak, fiziksel yönden aktif ve sağlıklı bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmayı hedeflemiştir.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda, güçlü ve kaliteli akademik kadromuz, akademik sportif eğitim için fazlası ile yeterli olan tesislerimiz ve geleceğimiz olan sizlerle, belirlediğimiz amaç ve hedeflere birlikte ulaşacağımıza inanıyor, sizlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarı ve kolaylıklar diliyorum.

Prof. Dr. Ali Emre EROL

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü