MÜDÜR'ÜN MESAJI
mudur-muesser-nat

Değerli Öğrenciler,
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı, Radyo Televizyon Programcılığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İç Mekan Tasarımı ve Mimari Restorasyon programları ile eğitim faliyetlerini sürdürmektedir. Yüksekokulumuzda farklı meslek alanları için eğitimi verilen teorik derslere ek olarak uygulamalı dersler de bulunur. Söz konusu uygulamalı dersler, gerek ilgili bilgisayar laboratuvarlarında gerekse ilgili branş stüdyolarında sürdürülmektedir. Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları halinde ilgili lisans programlarına da devam edebilirler. Meslek Yüksekokulumuzun amacı, sanayi ile hizmet sektörünün yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer sektörel alanlarda da mesleklere yönelik olarak; ortaöğretim kurumlarında eğitimini tamamlayan, kendi yeteneklerini tanıyan ve geliştirme arzusu içerisinde olan gençlere, mesleki bilgi ve beceri yönünden bilgiyle donanımlı hale gelmelerini sağlayarak, bilgi ve becerilerini toplumsal iş yaşamına kolaylıkla ve doğru bir biçimde aktarmada, hizmet ve ürünün üretilip tüketilmesi ve sonrası aşamalarında ne şekilde ve nasıl davranması konusunda uygulamaya yönelik öz güveni yüksek, nitelikli meslek elemanları olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.

Yüksekokulumuz bu anlamda, bilgi ve teknolojinin hızlı bir biçimde ilerleyip geliştiği bir ortamda ulusal ve uluslararası ortamda rekabet edebilecek bir eğitimi gençlerimize verebilme gayreti içerisindedir. Eğitim gördüğü alanda, kendini iyi bir şekilde yetiştiren insanın; sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda rahat ve çok iyi olanaklara sahip olacağı kaçınılmazdır. Unutulmamalıdır ki, ön lisans mezunu öğrenciler gerek büyük eksikliği duyulan ara eleman ihtiyacını kolayca karşılayacak, gerekse mezunların iş hayatına erken başlamaların sağlayacaktır.

Assoc. Prof. Dr. Müesser NAT

Meslek Yüksekokulu Müdürü