MÜDÜR'ÜN MESAJI
mudur-muesser-nat

Değerli Öğrenciler,
Günümüz işletmelerinin bilişim teknolojilerini hemen hemen her çalışma alanında kullandığı ve faydalandığı bilinmektedir. Çalışma alanlarına bağlı olarak gerek işletmelerin teknolojiye geçişlerini kolaylaştırmak gerekse teknoloji tabanlı işletme yönetimini kullanabilmeleri açısından teknolojiyi kullanabilen ve uygulayabilen iyi nitelikli elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksekokulumuzun bu beklentilere uygun olarak belirlemiş olduğu vizyon, öğrencilere bilgisayar, bilişim teknolojileri ve yönetim sistemlerinde ilgili araştırmalar ve iş hayatına yönelik uygulamalarla kaliteli ve güncel bilgilerle donatılmış bir eğitim sunmaktır. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu, teorik ve pratik becerilerle donatılmış, bilgisayar ve bilişim teknolojlerini etkin kullanabilen, meslek alanındaki yeni gelişmeleri takip edebilen, kendini geliştirebilme becerisine ve mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip, takım çalışmasına yatkın, iş gücüne katkıda bulunacak nitelikli bireyler yetiştirmek yüksekokulumuzun hedefleri arasındadır. Öğrencilerimiz bilgi ve teknoloji üretmek, ürettilen bilgiyi, ülkemizin ve toplumun yararına kullanarak bölgesel ve ulusal alanda gelişme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak durumda olacaklardır.

Doç. Dr. Müesser NAT

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü