Bölüm Hakkında

Mimarlık Doktora Programı (PhD); öğrencilerin, varoluşsal tüm yönleriyle insanı ve mekanı, kültürel, toplumsal ve ekonomik ilişkileri konu edinerek gerek kuramsal gerekse uygulama alanında mimarlık bilgisine katkı yapmak, diğer bir deyişle araştırarak derinlemesine irdelemek, tartışmak ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak sistemli biçimde ifade etmek üzere gelişmesi esasına dayanmaktadır. Bu bağlamda, öğrenciler bir dizi zorunlu ve seçmeli derste, değişik konu alanlarını daha yakından tanıyarak ilgili kuramları, yöntem ve teknikleri öğrenme ve uygulama fırsatını yakalamaktadır. Gelişen teknolojiler, küreselleşen toplumsal ve ekonomik sistemler düşünülerek birer araştırmacı ve/ya eğitimci ve araştırmacı olarak görev yapacak olan öğrenciler, yenilikçi, yaratıcı, bağımsız düşünebilen, dinamik ve üretken kişilikler geliştirmeleri yönünde teşvik edilmektedir.

Mimarlık Doktora Programı en az sekiz dönem sürmek zorundadır. Programda öğrenciler toplam 7 adet zorunlu ders ve 1 seminer almak zorundadır. Derslerden başarılı olan öğrenciler yeterlik sınavında da başarılı olmaları halinde, danışmanlarının önerileri doğrultusunda literatüre katkı sağlayacak nitelikte özgün bir tez hazırlayarak jüri önünde savunurlar.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan Mimarlık Bölümü, gerek öğretim içeriğinin bilimsel alanlarla ilişkisi, gerek öğrenci kabul kriterleri, gerekse mimarlık mesleğinin kurumsal çerçevesi açısından farklı özelliklere sahiptir. Mimarlık Yüksek Lisans Programı, mimarlığın çok disiplinli yapısını göz ardı etmeden, Tasarım Kuram ve Yöntemleri, Koruma ve Restorasyon, Çevresel Tasarım ve Teknoloji bilim alanlarını içerir.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü kadrosunda 24 Tam Zamanlı, 12 Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. GSTMF Mimarlık Bölümü’nün genç öğretim kadrosunun gelişme ve akademik ilerleme perspektifi de dikkate alınarak, mimarlık eğitimi alanında başlatılan akreditasyon süreçleri ve üniversitenin kurum olarak eğitim - öğretimin yanı sıra, araştırma ve kamuya katkı işlevleri de, mimarlık gibi toplumsal, çevresel, kültürel ve teknik boyutları aynı anda içeren bir alanda doktora düzeyinde öğretim ve araştırma programları gereğini desteklemektedir.

Kariyer Alanları

Mimarlık bölümü mezunları farklı tasarım disiplinleriyle birlikte çalışmak için gerekli alt yapı ile mezun olduklarından çalışma alanları geniştir. Bu bölümden mezun olanlar proje bürosu açarak serbest mimar veya bir mimari büroda ücretli mimar olarak çalışabilecekleri gibi, bina veya kentsel çevre ölçeğinde projelerin uygulanma aşamasında şantiyelerde, yapı eleman ve malzemelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili endüstride veya tasarımla ilgili bilişim teknolojileri alanlarında da görev alabilirler. Akademik ortamda araştırma ve eğitimde çalışma olanağına sahiptirler.

Mimar, insan faktörünü iyi bildiği için yaratıcılığın her yönünde insan ilişkilerini ve psikolojisini doğru kullanarak kariyer yapabilir. Mimarlık eğitiminde geliştirdikleri özgün bakış açıları ve yaratıcılıklarıyla çok sayıda mimarın edebiyat, medya, sinema, müzik, endüstri, girişimcilik gibi farklı alanlarda da başarılı kariyeler imza attıkları görülmektedir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

Türkçe/İngilizce