Program Hakkında

Mimarlık Yüksek Lisans Programı (MArch) öğrencileri mimarlığın çeşitli çalışma alanlarında uzmanlaşmaları için teşvik ederek mesleki açıdan daha gelişmiş bir bakış açısı edinmelerini sağlar. Öğrenciler değişik araştırma yöntem ve teknikleri aracılığıyla, ayrıntılı bilgiyi yakalamanın yanı sıra onu sistematik olarak değerlendirme yönünde gereken deneyimi kazanırlar. Bir dizi zorunlu ve seçmeli ders kapsamında, mimarlık konularını çok disiplinli bir yaklaşım içinde tartışarak algılama, anlama kapasitelerini, sözel ve yazılı ifade yeteneklerini geliştirirler. Program öğrencilere, meslekte başarıyı sürdürebilmeleri için gereken kendine güvenli ve bağımsız bir kişilik oluşturmaları için yönlendirir. Mimarlık Yüksek Lisans Programı tezli olarak yürütülmektedir ve eğitim dili İngilizce’dir. “Graduate Studio I” ve “Graduate Studio II” dersleri alınması zorunlu derslerdir. Diğer dersler seçmelidir. Öğrenci programda toplam 7 ders ve seminer alıp tez hazırlamak zorundadır.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan Mimarlık Bölümü, gerek öğretim içeriğinin bilimsel alanlarla ilişkisi, gerek öğrenci kabul kriterleri, gerekse mimarlık mesleğinin kurumsal çerçevesi açısından farklı özelliklere sahiptir. Mimarlık Yüksek Lisans Programı, mimarlığın çok disiplinli yapısını göz ardı etmeden, Tasarım Kuram ve Yöntemleri, Koruma ve Restorasyon, Çevresel Tasarım ve Teknoloji bilim alanlarını içerir.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü kadrosunda 24 Tam Zamanlı, 12 Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. GSTMF Mimarlık Bölümü’nün genç öğretim kadrosunun gelişme ve akademik ilerleme perspektifi de dikkate alınarak, mimarlık eğitimi alanında başlatılan akreditasyon süreçleri ve üniversitenin kurum olarak eğitim - öğretimin yanı sıra, araştırma ve kamuya katkı işlevleri de, mimarlık gibi toplumsal, çevresel, kültürel ve teknik boyutları aynı anda içeren bir alanda yüksek lisans düzeyinde öğretim ve araştırma programları gereğini desteklemektedir.

Kariyer Alanları

Mimarlık bölümü mezunları farklı tasarım disiplinleriyle birlikte çalışmak için gerekli alt yapı ile mezun olduklarından çalışma alanları geniştir. Bu bölümden mezun olanlar proje bürosu açarak serbest mimar veya bir mimari büroda ücretli mimar olarak çalışabilecekleri gibi, bina veya kentsel çevre ölçeğinde projelerin uygulanma aşamasında şantiyelerde, yapı eleman ve malzemelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili endüstride veya tasarımla ilgili bilişim teknolojileri alanlarında da görev alabilirler. Akademik ortamda araştırma ve eğitimde çalışma olanağına sahiptirler.

Mimar, insan faktörünü iyi bildiği için yaratıcılığın her yönünde insan ilişkilerini ve psikolojisini doğru kullanarak kariyer yapabilir. Mimarlık eğitiminde geliştirdikleri özgün bakış açıları ve yaratıcılıklarıyla çok sayıda mimarın edebiyat, medya, sinema, müzik, endüstri, girişimcilik gibi farklı alanlarda da başarılı kariyeler imza attıkları görülmektedir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MArch

Dil

İngilizce