Hakkında
1997 yılında üniversitemizin kuruluşunda, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimler Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü olarak içerisinde farklı lisansüstü programları barındıran Enstitülerimizin daha bir bütün olabilmesi için tüm lisansüstü programlarımız Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü adı altında birleştirildi. Gün geçtikçe öğrenci sayısı ve program sayılarında hızlı bir artış gösteren enstitümüz, 2017-2018 Akademik yılı itibariyle 88 yüksek lisans programı ve 19 adet doktora ve biri işletme yönetimi diğeri sağlık kurumları yönetimi alanında olmak üzere iki adet profesyonel doktora programı kapsamında dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilerimize uluslararası bir eğitim sunarak kendini gelişirmeye devam etmektedir.

MİSYONU VE VİZYONU

Günümüzde üniversite bitirmenin yanı sıra bireyin kendisinde fark oluşturabilmesenin en emin yolu ya da yolları yüksek lisans ve doktora yapmaktır. Bu yüzden günümüzde yüksek lisans ve doktora yapmak önem kazanmıştır ve giderek daha da önemli hale gelecektir. Yüksek lisans ve doktora yapmak, akademik anlamda bilimsel araştırmanın ve akademik kariyerin de ilk adımını oluşturmaktadır. Bahsedilen sebeplerle lisansüstü eğitim üniversiteler için fevkalade önem taşıyan bir alandır. Bu sebeple üniversitemizde lisans eğitiminin çeşitliliği ve kalitesi kadar lisansüstü eğitimde de çeşitliliğe ve kaliteye büyük önem verilmektedir.Üniversitemizde lisansüstü eğitim, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nde verilmektedir. Pek çok üniversitede farklı Enstitüler bünyesinde yürütülen lisansüstü eğitim üniversitemizde tek çatı altında toplanmıştır. Bu yola gidilmesindeki temel amaç, farklı bilim alanlarındaki uygulamaları ortak paydalarda standardize ederek kaliteyi arttırmaktır. UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, lisansüstü eğitim alanında öncü olmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, enstitümüz programları kapsamında bilimsel araştırmaların, yayınların ve projelerin artırılmasını sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Enstitümüz, lisansüstü öğrencilerimizi gerek akademik gerekse iş hayatına tam donanımlı bir şekilde hazırlamayı kendisine vizyon olarak benimsemiştir

EĞİTİM İMKANLARI

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün 110 farklı ülkeden lisansüstü öğrenciye sahip olmasından dolayı farklı kültürleri ve bilgi düzeyini bünyesinde barındırmaktadır. Öğrenci çeşitliliği yanında uluslararası öğretim elemanı çeşitliliği yönünden de farkını ortaya koyabilmektedir. Uluslararası bir ortamda eğitim ve araştırmalar yapılabildiği için farklı teknolojilerin, kültürlerin, bilgilerin, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve insanı katkının erişimi oldukça kolaylaşabilmektedir. Aynı zamanda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin yapmış olduğu labaratuvar, bina, akıllı tahta ve kütüphane yatırımlarıyla birlikte kaliteli, profesyonel ve uygulanabilir bir eğitim verilebilmektedir. Doktora öğrencilerinin mezun olabilmeleri noktasında koşul olarak istenilen SSCI, SCI-Expanded ve AHCI listelerinde yer alan dergilerdeki makale basımları neticesinde araştırma yönlü çalışmaların kalitesi de oldukça artmaktadır.