Kütüphane Müdürlüğünde kullanılan ve/veya kütüphanedeki mevcut hizmetlerden kullanıcılarımızın yararlanabilmesi için talep edilen formlar / kılavuzlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  1. Ödünç Kitap / Makale Talep Formu
  2. Kitap İstek Formu
  3. Süreli Yayın İstek Formu
  4. Rezerv Birimine Kitap Aktarma Formu
  5. Film İstek Formu
  6. Veritabanı Uzaktan Erişim Formu
  7. Tez Talep Formu