Kütüphane Müdürlüğünde kullanılan ve/veya kütüphanedeki mevcut hizmetlerden kullanıcılarımızın yararlanabilmesi için talep edilen formlar / kılavuzlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  1. ILLFormu
  2. Rezerv Birimine Kitap Aktarma Formu
  3. Tez Talep Formu