Program Hakkında

Klinik Psikoloji, sağlık bilimler alanında hızlıca büyümekte olan ve yine sağlık bilimlerince yüksek talep oranı bulunan bir alandır. Artan nüfus, ve bu nüfusca belirlenen sorunlar doğrultusunda, birçok kesim tarafından ihtiyaç duyulan bir alandır. Birçok veri göz önünde bulundurulduğunda ‘uzman klinik psikolog’ ihtiyacının giderilmesinin aciliyet taşıdığı gözlenmektedir. Ne yazık ki bu alanda uluslararası akademik ve uygulama eğitimi kriterlerine göre uzmanlığını almış klinik psikolog sayısı, alanın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Üniversitemizin klinik psikoloji programı, bu ihtiyaca duyarlı olarak öncelikle uygulamada çalışacak uzmanlar yetiştirmeyi hedefler.

Eğitim Olanakları

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, klinisyenlerin yetişmesine ışık tutan Boulder Konferansı ilkeleri temel alınarak hazırlanmıştır. Buna bağlı olarak, öğrenmim, bilimsel çalışmaları ve klinik pratiği eşit oranda kapsar. Böylelikle, klinik becerileri kazanılabilecek ortamda, gelişmiş teori ve pratik uygulama ile uzman klinik psikologlar yetiştirir. Ek olarak, profesyoneller tarafından denetlenen klinik proje çalışmaları ile bilimsel katkı sağlanırken, yine profesyoneller tarafından denetlenen ve sürdürülen klinik uygulamalar yapılır. Bu yüksek lisans, klinik ortamlarda, zihinsel problem ve/veya duygu-durum problemi yaşayan bireylerle çalışmak, öğretmek, araştırmak ve sosyal bakımlarına yardımcı olmak isteyen Psikoloji lisans ve Rehberlik Danışmanlık Lisans (1 yıl bilimsel hazırlık koşulu ile) mezunu bireyler için uygundur. Bu nedenle programımızın yapısı, alanda çalışacak kişilerin ihtiyaç duyacağı kuramsal bilgi ve pratik becerilerini (zekâ ve kişilik testleri, görüşme teknikleri, psikoterapiler ve araştırma teknikleri) güçlendirmeye ağırlık veren bir yüksek lisans programıdır. Bu çerçevede UKÜ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı; eğitimde ulusal çapta tanınmış bir lider olmak ve bünyesinde bulunan çalışanlar ve öğrencilerin işbirliği ile davranış ve zihinsel süreçlerin bilimsel ilkelerini öğrenmek, geliştirmek, psikoloji bilimine ve uygulamalarına katkıda bulunmak ve yerel, ulusal ve küresel topluluklara hizmet eden profesyoneller üretmeyi vizyon olarak belirlemiştir.

Kariyer Alanları

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı, davranış ve zihinsel süreçlerin bilimsel olarak anlaşılmasına, psikopatolojik durumların tespitine ve psikoterapi merkezli tedavisine zemin hazırlamakta ve hizmeti teşvik etmektedir. Bu bağlamda Yüksek Lisans Programımız öğrencileri, çeşitli sağlık ve eğitim ortamlarında çocuklar, yetişkinler ve aileler için kanıta dayalı hizmetler sunan Lisanslı Klinik Psikologlar olarak hazırlamayı hedefler. Bu program mezunları okullar, anaokulları, hastaneler, huzurevleri, cezaevleri, ıslahevleri gibi devlet kurum ve kuruluşları ile özel sektörde uzman, araştırmacı ve yönetici olabilmekte ya da akademik görevlerde çalışabilmektedir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

Türkçe