Program Hakkında

Kimya Yüksek Lisans Programının amacı bireylere kimya ve ilgili disiplinlerdeki gelişmelere orijinal katkılarda bulunabilmek, bilimsel araştırmalarda lider olmak için gerekli olan kabiliyetleri sağlayacak ortam sunmaktır ayrıca öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Kimya Yüksek Lisans Programında yeni orijinal sonuçların keşfedilerek bilim dünyasına sunulmasını hedeflemektedir. Kimya Tezli Yüksek Lisans programı iki yıllık bir lisansüstü eğitim programıdır. Bu program öğrenciye araştırma motivasyonu kazandırıp kendini ilgi duyduğu konuda ileri düzeyde geliştirmesini sağlayamak temeli üzerine kurulmuştur. Program öğrencinin ilgi duyduğu konuda dersler almasını sağlamak amacıyla çoğunlukla seçmeli derslerden oluşmaktadır. Kimya Tezli yüksek lisans programında 7 adet ders alma ve Master Tezi hazırlama zorunluluğu söz konusudur.

Eğitim Olanakları

Kimya Tezli Yüksek Lisans programı öğrenciye araştırma motivasyonu kazandırıp kendini ilgi duyduğu konuda ileri düzeyde geliştirmesini sağlayamak ve multidisipliner bir bakış açısıyla çözümler üretebilen akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hem akademik kadro hem de fiziki laboratuvar olanakları açısından Kimya yüksek lisans programı yeterli alt yapıya sahiptir ve diğer mevcut yüksek lisans programları ile birlikte çalışarak bu programların imkânlarını kısıtlamayacak tam tersi hem yeni fikirler hem de fiziki imkânları ile onları geliştirecektir.

Kariyer Alanları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kimya Tezli Yüksek Lisans eğitim programından mezun olan öğrenciler pekçok sektörde ihtiyaç duyulan kişiler olarak mezun olacaklardır. Sağlık kuruluşlarında, hastanelerde, araştırma merkezlerinde, özel sektör kurumlarının araştırma-geliştirme birimlerinde, tıbbi tahlil laboratuvarlarında çalışabileceklerdir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

İngilizce