Merkez Hizmetleri

• Kıbrıs’ta üretilen ve/veya yurtdışından ihraç edilen arı ürünlerinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve kalite kontrol analizleri
- Balda içerik analizleri (pH, Nem, Serbest asitlik, HMF, Diastaz miktarı, Prolin içeriği, Şeker tayini vb.)
- Balda polen ve yapı analizi (Balın türünün tespiti ve sahte bal açısından değerlendirilmesi için)
- Propolis (Kimyasal içerik ve/veya zararlı kimyasalların tespiti) analizi
- Arı Sütü (protein ve karbonhidrat içeriği) analizi
- Diğer arı ürünlerinin (Arı zehri, balmumu, arı ekmeği vb.) analizi

• Ham arı ürünlerinin ticari ürünlere dönüştürülmesinde teknik destek sağlanması (Ham propolisin, Arı sütünün ve Arı zehrinin ticari satışa hazır hale getirilmesi)

• Bal arısı ırk tayini (Morfolojik ve moleküler)

• Bal arısı hastalıklarının teşhisi ve tedavisi
- Amerikan yavru çürüklüğü (AFB) ve Avrupa yavru çürüklüğü (EFB) teşhis analizleri ve tedavi yöntemleri
- Nosema parazitinin (N. ceranae ve N. apis) tespiti ve türe göre tedavi yöntemleri
- Arı akarı (Varroa destructor) tespiti ve mevsime göre tedavi yöntemleri
- Bal arısı virüslerinin teşhis analizleri ve tedavi yöntemleri
- Diğer hastalık teşhis analizleri

• Seracılık için önemli olan Bombus arılarının ve diğer arı türlerinin tür analizi (tozlaşma için önemi olan arı türlerinin seçimi için)

• Arılıklarda hastalık ve arıcılık uygulamaları açısından inceleme ve tespitlere göre arıcılara teknik destek sağlama

• Yapılacak tüm analiz ve teknik destekler için İngilizce/Türkçe resmi raporların hazırlanması