Bölüm Hakkında

Hukuk Doktora Programımızın amacı, hukuk alanında üst düzey teknik hukuk bilgisine sahip, hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hakim ve nitelikli hukukçular yetiştirmektir. Programda, hukukçuların bağımsız bilimsel araştırma yapma, hukuki meseleleri ve verileri geniş ve derin bir bakış açısıyla ele alarak analiz etme ve yeni öneriler geliştirme becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır. Progmada, öğrencilerimizin bilimsel araştırma becerisini kazanmalarının yanı sıra diledikleri alan veya alanlarda uzmanlaşmalarının önü açılmaktadır. Hukuk Doktora Programında öğrenciler iki zorunlu beş seçmeli ders, bir seminer dersinden başarılı olduklarında yeterlik sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. Daha sonra öğrenciler danışman nezaretinde hazırladıkları doktora tezini tamamladıkları takdirde programdan mezun olabilmektedirler.

Eğitim Olanakları

Hukuk Doktora Programı Mezunları, evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, lisans düzeyinin üzerinde daha derinleşmiş bir hukuki bilgi ve değerlendirme düzeyini kazanmış, daha uzmanlaşmış bir eğitim süreciyle, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, inceleyen, araştıran, hukukî açıdan değerlendiren, ileri düzeyde hukukî sorun ve uyuşmazlıkları tespit ve çözme, hukukî muhakeme, karşılaştırmalı ve eleştirel düşünme yetileri kazanmış, bireyleri ve toplumu hukukî konularda aydınlatabilme becerisine sahip uzman hukukçular olarak yetişmektedirler. Mezunlarımız, hukukun her alanında etkin olarak görev alabilirler.

Akreditasyon ve Üyelikler

Hukuk Doktora Programının dersleri, ELFA üyesi olan Hukuk Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

Kariyer Alanları

Mezunlarımız, toplumda çeşitli meslekleri rahatlıkla yürütecek geniş bir bilgi donanımına sahiptirler. Başta hâkim, savcı, avukat, noter, hukuk danışmanı, hukukçu akademisyen olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı veya Avrupa Birliği Genel Sekreterliği başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uzman hukukçu ve özel sektörde yönetici, teftiş kurullarında müfettiş/denetçi ve uluslararası alanda dış ilişkiler uzmanı olarak çalışma imkânları bulabilmektedirler. Mezunlarımız, donanımlı birer hukukçu olarak, özellikle akademik alanda çalışmalara devam edebilmektedirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Çevik Uraz Merkezi, CU244
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

Türkçe