Misyon

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi (UKAMER), toplumsal cinsiyet konularında araştırma ve çalışmalar yürütmek, yapılan çalışmaları desteklemek; üniversitemiz bünyesinde farklı bilim dallarında toplumsal cinsiyetle ilgili üretimde bulunan akademisyenleri bir araya getirerek disiplinlerarası karşılaşma, araştırma, inceleme olanakları yaratarak, bu toplumsal sorun üzerinde düşünme ve çözüm odaklı süreçlerde birlikte yer almayı hedeflemektedir.
Bu bağlamda kadın ve toplumsal cinsiyet araştırmalarını, çocuk, sınıf, milliyet, sakatlık gibi farklı koşul ve deneyimlerle etkileşimleri ve çeşitlilikleri içinde ele alarak ayrımcı ön kabulleri reddeden, araştırmacı ve yeniliklere açık bir yaklaşım benimsiyoruz.
Merkezimizin öncelikleri arasında başta cinsiyete ve kadına dayalı ayrımcılık olmak üzere farklı ayrımcılık biçimleriyle de nasıl mücadele edilebileceğini birlikte düşünmek, bilimsel yayınlar, tezler, eğitim programları, kültürel faaliyetler, işbirlikleri, üyelikler ve projelerle toplumumuzda daha eşitlikçi, duyarlı ve paylaşımcı bir ortamın yaratılmasına katkıda bulunmaya çalışmak yer almaktadır.

Vizyon

• Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, araştırma ve uygulamaları yürütmek,
• Kadınların statüsü, sorunları ve bu sorunların çözümüne dair akademik çalışmaların yürütülmesini sağlamak, teşvik etmek, bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek,
• Süreli bilimsel yayınlarla özelde KKTC, genelde dünyadaki kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına veri tabanı sunmak,
• Kültürel ve sanatsal etkinlikler organize etmek; toplantılar, sertifika programları, işbirlikleri, bültenler, üyelikler ve projelerle toplumumuzda daha eşitlikçi, duyarlı ve paylaşımcı bir ortamın yaratılmasına katkıda bulunmak,
• Üniversitemizde tüm akademisyen, çalışan ve öğrencilerimizi kucaklayarak çoğulculuğu, yaratıcılığı, eşitliği ve dayanışmayı destekleyen tartışma ve paylaşım ortamları yaratmak,
• Akademik bilgiyi herkese açık kılmak; akademi, sivil toplum, sanat, siyaset ve gündelik hayat arasındaki bilgi akışını ve etkileşimi güçlendirmek.


İLETİŞİM


Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi
Müdür: Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç
Telefon: +90 392 671 11 11   Dahili: 2701 E-posta: maylanc@ciu.edu.tr