Mevcut Ulusal Projeler

• Kuzey Kıbrıs'ta Yenilenebilir ve Doğal Gaz Elektrik Üretiminin Entegrasyonu: Ekonomik ve Çevresel Analiz
Kuzey Kıbrıs'ta kısa vadede (işletme) ve uzun vadede (kapasite artışı) elektrik üretmek için en düşük maliyetli stratejiyi gerçekleştirmek. Optimum güç üretimi karışımını geliştirmek ve -Stochastic İkili Dinamik Programlama (SİDP), OptiGen, Zaman Serisi (ZS) gibi hesaplama programları aracılığıyla çevresel maliyetleri en aza indirmek.

• Kuzey Kıbrıs'ta Yeşil Güç Sistemine Doğru
Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs elektrik sistemine Pompalı depolama hidroelektrik (PDH) entegrasyonu ile termik santralleri yerine farklı maliyeti-etkin senaryoları (son teknoloji) simüle ederek optimal bir model geliştirmeyi amaçlamaktadır.

• Biyogaz
Hayvansal atıkların (özellikle tavuk ve ineklerin) kullanımından enerji üretimi için biyogaz teknolojisinin sürdürülebilir gelişimi değerlendirilmektedir. Kuzey Kıbrıs'ta mali açıdan sürdürülebilir, ekonomik açıdan sürdürülebilir ve çevre dostu bir proje girişimi ile elektrik üretmek için metan gazı üretmek.

• Su
Kanalizasyon suyunun arıtılmasının maliyetini ve arıtılmış suyun Kıbrıs'ta yetişen yerli ürünlere getirebileceği faydaları değerlendirmek. Özellikle, çamur kanalizasyon suyunun tuzdan arındırılarak tarımda (tarım) - veya kümes hayvancılığında (besicilik) kullanımı.

• Şarap Üretimi
Kıbrıslıların tercihi, yerel şarap üretimi için bir pazar talebi ve esnekliğinin belirlenmesinde anahtardır. Yerel olarak üretilen şarap, tüketici fazlasını destekleyen daha yüksek kalite ve uygun fiyatla sunulduğunda daha fazla talep görebilir. Ayrıca yerel olarak üretilen şarabın nitelik ve niceliğini artırmak için üzümlerin toplu veya senkronize olarak üretilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, çalışma, çiftçilerin toplu şarap üretimine katılma istekliliğini araştırıyor.

   

Mevcut Uluslararası Projeler

• Yol
Gana'daki Accra-Tema otoyolunda kazalara, yaralanmalara ve ölümlere neden olan faktörleri araştırmak. Kullanıcıların Accra-Tema otoyolundaki otoyol geçiş ücretlerine yönelik tutumlarını ve ücretlendirmeye yönelik tutumlarını etkileyen faktörleri araştırmak.

• Su
Asutsuare Su Arıtma Tesisine özel referansla Gana'daki su arıtma projelerinin maliyet-fayda analizini ve kaliteli içme suyuna sahip olmanın faydalarını değerlendirmek.

Merkez Ekip Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Ağa, Müdür
Yrd. Doç. Dr. Mehrshad Radmehr, Müdür Vekili
Prof. Dr. Majid Hashemipour, Danışman
Prof. Dr. Glenn Jenkins, Danışman
Yrd. Doç. Dr. Asil Azimli, Üye
Dr. Ali Shefik, Üye
Arash Peykanfar, Araştırma Görevlisi
Amin Sardari, Araştırma Görevlisi
Osaid Shamleh, Eğitmen Yardımcısı