Vizyon ve Misyon

Yüksek işletme standartlarını, sürdürülebilirliği, enerji ekonomisini ve teknolojiyi ilerletmeyi, uygulamayı ve kolaylaştırmayı hedefleyen, önde gelen uluslararası üniversite tabanlı araştırma merkezi olmak.
Yüksek etkili deneysel öğrenme ve etkili pratik odaklı araştırma yoluyla araştırmacıların kapasitesini, profesyonelliklerini ve organizasyonlarını geliştirerek ve güçlendirerek araştırma kültürünü güçlendirmek.

Merkez Amaçları

- İşletme, enerji/yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik, inovasyon ve teknoloji alanlarında bilimsel araştırma, geliştirme ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek.

- Bu faaliyetleri ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde tasarlamak ve uygulamak.

- Lisansüstü öğrencilerini bu çalışmalara dahil etmek ve ilgili alanlarda deneyim kazanmalarını sağlamak.

Merkez Faaliyetleri

- ulusal, bölgesel ve uluslararası işletme, ekonomi ve teknolojinin tüm yönlerinde nitelikli bilimsel ve teknolojik araştırmalar planlamak.
- ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirlikli projeler geliştirmek.
- sektörün ve diğer kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan araştırma, proje ve uygulamaları yapmak.
- kamu ve özel sektör kuruluşlarına araştırma ve geliştirme konularında danışmanlık hizmeti vermek.
- araştırma, inceleme ve uygulama çalışmaları sonunda konuyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar yapmak.
- kendi çalışma alanlarındaki sorunlar ve çözüm önerileri hakkında çalışma raporları ve bültenler hazırlamak.
- teorik ve uygulamalı kurslar ile sertifikalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.
- ulusal ve uluslararası kongre, seminer, konferans ve diğer bilimsel toplantılar düzenlemek.

Uzmanlık Hizmetleri

Teknolojideki mevcut gelişmeler, farklı alanlar arasında önlenemez bir disiplinler arası sinerjiye yol açtı. UKÜ merkezli araştırma merkezi (İETUAM)) bu şekilde Ekonomi, İşletme, İnovasyon ve Teknoloji alanlarında disiplinler arası ilişkileri içeren her türlü araştırma alanına odaklanmakta ve katkıda bulunmaktadır. Odak noktamız disiplinler arası araştırmalarla sınırlı değil, aynı zamanda İETUAM'nin ilgi alanına giren belirtilen alanlardaki ilgili arama konuları veya endüstriyel alanlanlardaki ilgili araştırmaları da kapsamaktadır. Araştırma merkezinin ana çalışmaları, ekolojik sistemler, yeşil ekonomi, enerji mühendisliği, su yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi çevre yönetimi çalışmaları üzerinedir. Merkez, danışmanlık hizmetleri, yönetici programı, öğretim ve eğitim, çalıştaylar ve seminerler sunmaktadır. İETUAM ayrıca uluslararsı üniversiteler/kuruluşlar ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmaktadır.


İLETİŞİM

Müdür: Prof. Dr. Mehmet Ağa
Telefon: +90 392 671 11 11   Dahili: 2201   E-posta: maga@ciu.edu.tr