Program Hakkında

Profesyonel İşletme Doktora programımız bilgisini, uzmanlıklarını ve becerilerini teorik bilgi ve iş pratiğine odaklanarak geliştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Uzmanlık alanlarında özgün araştırmalar yaparak, profesyonel doktora adayları kariyerlerine odaklanabilir ve rekabetçi küresel pazarda kendilerine bir yer bulabilirler. Bu program, öğrencilerin kişisel, danışmanlık ve araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Profesyonel İşletme Doktora programımız günümüz dünyasında çağdaş işletmecilik uygulamalarını ve bu uygulamalara esas teşkil eden kuramsal yaklaşımları öğrencilerimize aktarmak, onları ülke işletmeciliğine ve literatüre katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmaya yönlendirmek üzere oluşturulmuş bir programdır. Organizasyon teorileri ve özellikle yeni teknolojik gelişmeler ve internetin getirdiği olanaklar ışığında ağ örgütlenmeleri gibi en yeni organizasyon uygulamaları araştırılabilmektedir.

Eğitim Olanakları

UKÜ de profesyonel doktora eğitimi, yönetim bilimlerindeki güncel konular, yönetim kuramları, istatistik, ekonomi ve araştırma yöntemleri üzerine araştırmalar yapılmasını sağlar. Akademik kariyer düşünmeyen profesyonel yöneticilere yönelik sadece tez hazırlamayı içeren dersiz doktora programı olan bu programın eğitim dili ingilizcedir. Tez yazımını tamamlamadan önce, öğrencinin, fakülte danışmanları ile yakın işbirliği içerisinde, ilgi duyduğu alanda uzmanlık geliştirmesi beklenmektedir. Tez konusu teklifinin hazırlanması ile başlayan Doktora çalışmasının sonuç bölümü, teze konu araştırmanın fiili olarak tamamlanması ve akademik formata uygun olarak yazılıp akademisyenlerden tarafından oluşturulacak bir jüri önünde savunulması aşamalarını kapsar. Doktora tez yazımı ve her dönem tez izleme jürisi önünde yapılan seminer sunumlarından oluşan doktora eğitimi boyunca öğrenciler konferanslarda bildiri sunmaya ve hakemli dergilerde yayınlanmak üzere makaleler yayınlamaya teşvik edilmektedir. Programın yapısı, bağımsız araştırma projeleri yürütmek için gerekli araştırma uzmanlığını geliştirmeyi sağlamanın yanında öğrencileri gerçek hayatta karşılaşılabilecek en güncel stratejik, yönetsel ve uygulama odaklı gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde donatmak amacındadır.

Kariyer Alanları

Profesyonel İşletme Doktora Programı, bugünün yöneticileri için üst düzey bir akademik başarı seviyesi olarak görülür o yüzden yüksek lisans derecesi üzerinde bir derece olarak kabül edilir. Bu doktora programı için hedef grup, daha önce yüksek lisans derecesini tamamlamış olan orta ve üst düzey yöneticilerdir. Bu program söz konusu yöneticilere yeni kariyer fırsatları yaratır ve kariyer merdiveni üzerinde yükselmeyi sağlar. Bu programın mezunları, ilgili alanlarda uzmanlaşma ve kariyer olanaklarına bağlı olarak çeşitli üst düzey pozisyonlara sahip olacak şekilde donatılır. Kariyer olanakları, şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, devlet kurumları ve sağlık kurumlarında yönetici ve liderlik pozisyonlarını içerir. Profesyonel doktora derecesine sahip mezunlar ayrıca finansal analiz ve iş araştırmaları veya iş alanı ile ilgili v.b. yayınlar yapabilir. Bu derece orta ve üst düzey yöneticilerin diğerleri arasında fark yaratmasına ve işverenlerin dikkatini çekmesine yardımcı olacaktır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Derece

DBA

Dil

İngilizce/Almanca