Program Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı, küresel rekabet ortamında başarılı olmak isteyen bireylere, onların ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Programımız, kamu ve özel sektörde profesyonel yöneticilik kariyerinin gerektirdiği donanımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bilindiği gibi, profesyonel yönetici, başarısını etkileyen unsurları belirleyebilme, onları görebilme, değerleyebilme ve gerekli davranışı gösterebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bilgi toplumuna doğru gidildikçe, eğitim ve gelişim, profesyonelliğin en önemli ilkeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fikir üretebilen, bağımsız hareket edebilen, takım oyuncusu olabilen, alışkanlık ve davranışlarını değiştirebilen, sürekli değişen çevre koşullarına uyabilen ve bu koşulları bulundukları kurumun ihtiyaçlarına göre yönetebilen bireyler hem işletmelerin hem de toplumların önemli ihtiyacıdır.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programında 24 farklı ders, konularında uzman eğitimciler tarafından yürütülmektedir. Gerekli teorik bilginin yanısıra, katılım ve karşılıklı etkileşimin sağlanması amacıyla her derste seminerler düzenlenmekte ve konular işletmeciliğin uygulamada yaşanan sorunları ışığında örnek olay çalışmaları ile derinlemesine irdelenmektedir. Öğrenciler kendi tercih ettikleri seçmeli dersleri alarak ilgilerini çeken alanda çalışma olanağına sahip olmaktadırlar. Proje ve sunum çalışmaları ile öğrenciler, sadece bilgilerini arttırmak değil, bu bilgileri bir izleyici gurubunun karşısında, uygun, ikna edici ve sürükleyici bir tarzda aktarabilme becerile sahip olmaları sağlanmaktadır. Bu eğitimin önemli bir parçası olarak yapılacak tez veyahut proje çalışması temel araştırma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Finans Laboratuvarı ve diğer simülasyon laboratuvarları sayesinde öğrenciler gerçek zamanlı verilerle sanal işlemler gerçekleştirebilmektedirler. İşletme Yüksek Lisans programı Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde eğitim vermektedir.

Kariyer Alanları

İşletme Yüksek Lisans Programı temelde yönetici becerilerini geliştirmek amacındadır. Bu beceriler sadece İşletme mezunları değil tüm diğer birimlerden mezun olan öğrenciler için de vazgeçilmez durumdadır. Gerçekten de mesleği ne olursa olsun, ve üyesi olunan kurumda hangi seviyede çalışıyor olursa olsun, her birey, muhakkak bu becerilere ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden de bu becerilere sahip olacak olan mezunlarımız, kariyer basamaklarında hızla yükselme olanağına sahip olduğu gibi, çalıştıkları kuruma da önemli katkılar yapacak ve fark yaratabileceklerdir. Yurt içinde ve yurt dışında tüm kurumlarda, burada aldıkları uygulama odaklı eğitim sayesinde kolay adaptasyon ve hızlı sonuç alma becerilerini hem kendilerinin hem de kurumun çıkarına uygulamaya koyabileceklerdir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MBA

Dil

İngilizce/Türkçe/Almanca