Eğitmen: UKÜ Akademik Personeli
Eğitim Yeri: UKÜ
Eğitim Süresi:1 Gün


Amaç ve İçerik
İş Sağlığı ve Güvenliği, iş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapılmasını çalışma alanıdır.
İş sağlığı ve güvenliğinin amacı bireyleri bu konuda eğiterek, iş ortamında oluşabilecek tehlikelerin, sağlığa zararlı olabilecek şartların risk ve tehlike analizleri yapabailmelerini sağlamak ve riskleri ortadan kaldırıp daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı oluşturabilmelerini sağlamaktır.

Değerlendirme Süreci
Eğitim programını tamamlayanlar “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Katılımcıların, programın tamamına katılmaları gerekir.