Program Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı, tüm dünyada ve ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan yeni jenerasyon araştırmacılar ve eğitimciler yaratmayı amaçlamaktadır. Program, yalnızca özel sağlık ve emniyet kurallarına ilişkin öngörü yeteneklerini sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda bölgesel ve kültürel farklılıklar ile ilişkili riskleri de göz önüne almaktadır. Böylece, program mezunları ulusal düzeyde sağlık ve emniyet programlarının hazırlanmasında öncü rol oynayacaklardır. Program, aynı zamanda sağlık ve emniyet normlarının, risklerinin ve gerekli önlemlerin dikkatli bir biçimde fabrikalarda, tesislerde, hastanelerde ve emniyet riskleri ile ilişkili tüm alanlarda ve çok disiplinli mesleklerde çalışan uzmanların yeteneklerine entegre edilmesini içerecektir. Seçilmiş üst düzey teorik derslerin sağlanacak olması bilgi ve becerileri sağlamlaştıracak olup öğrenci tarafından seçilecek konuda doktora tezinin hazırlanması sağlık ve emniyet alanlarında yeni girişimci araştırmacı adayların çoğalmasına katkıda bulunacaktır.

Eğitim Olanakları

İş sağlığı ve güvenliği derslerinin insan faktörünü merkeze alacak şekilde verilmesi sayesinde ortaya güçlü ve çok disiplinli bir eğitim çıkacaktır. Program kapsamında önerilen dersler yalnızca teorik bilgi aktarımıyla sınırlı olmayacak, aynı zamanda araziye veya işyerlerine gidilerek gerçek zamanlı uygulamalara da ağırlık verilecektir. Eğitim kapsamında, firmalarda emniyet performansı ve emniyet kültürü ile aynı zamanda tüm altyapılarda ve risk iletişiminde insan faktörü ve emniyet kültürleri verilecektir. Öğrenciler aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek risk içeren fabrikaları ve benzer işyerlerini ziyaret etme olanağı bulacaklar ve bu işyerlerinde kapsamlı bir risk değerlendirme raporunun hazırlanış yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bireysel olarak hazırlanacak projeler, emniyet kültürünün oluşmasında ve sağlamlaşmasında yardımcı olacaktır. Her zaman için, ilgili teknoloji laboratuvarları tüm doktora öğrencilerinin hizmetinde olacaktır.

Kariyer Alanları

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı, iş sağlığı ve güvenliği konularında derin bilgi sahibi olmayı amaçlayan profesyoneller ve bireyler için ideal bir programdır. Özellikle günümüzde, ülkedeki geçerli yasa ve yönetmelikler tüm işyerlerinde bir İş Sağlığı ve Güvenliği raporunun hazırlanmasını ve doğru biçimde uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Böylece, özellikle bu programdan mezun olan bireyler yalnızca bu özellikleri nedeni ile bile işe alınabileceklerdir. Söz konusu işyerlerinde halen çalışıyor konumda iseler yine bu özellikleri nedeniyle gereklilikleri ve varlıklarının önemi ikiye katlanacaktır. Program kapsamında alınacak eğitim sonucunda, araştırmacı, eğitimci veya yönetici olarak iş sağlığı ve güvenliği konularında tam bilgi ve beceriye sahip yetkin mezunlar verilecektir. Böylece, ilgili program mezunları yalnızca Devlet kurumlarında değil aynı zamanda özel sektör kurumlarında da görev alabilecek üst düzey araştırmacı veya danışman olabileceklerdir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

Türkçe