Hakkında

İnsan Kaynakları Müdürlüğü sürekli gelişen ve büyüyen üniversitemize hedefleri ve kurumsal stratejik misyonuna ulaşabilmesi için mevcut kaliteli işgücüne alanında uzman işe uygun yönetsel ve akademik insan gücü alımını gerçekleştirir. İnsan gücünün üniversite bünyesinde çalışan memnuniyetini yüksek tutmasına imkân sağlamak amacı ile her türlü çağdaş İnsan Kaynakları uygulamasını yürütür.

Yapılanma
Çalışma Alanları

Üniversite’ye gelen başvuruların değerlendirilmesi ve arşivlenmesi işlevlerine paralel olarak Üniversite’nin akademik ve yönetsel personel ihtiyacı doğrultusunda münhale çıkar. İstihdam yönetmeliğine bağlı olarak mülakat düzenler ve istihdamı sağlar. Personeli’nin özlük işleri, sözleşme, muhaceret, izin, rapor veya ücretsiz izin taleplerini değerlendirir ve takibini yürütür.

Sağladıkları Hizmetler

Çalışanların verimini, buna bağlı olarak motivasyonu yükseltecek ortamın yaratılması ve bu ortamın korunup geliştirilmesi için yönetsel personelin hizmet içi eğitim programlarının planlanması ve eğitim planının hazırlanması; bu doğrultuda personelin eğitim ihtiyacının belirlenerek gerekli eğitimlerin alınmasını sağlar.

Başvuru

Açık pozisyonları sitemiz üzerinden takip edebilir veya hrm@ciu.edu.tr adresine özgeçmiş gönderebilirsiniz.

İletişim

İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Rektörlük, R106
Tel: (0392) 671 1111 Dahili: 2028 / 2049
E-posta: hrm@ciu.edu.tr