Bölüm Hakkında

Programın amacı, doktora öğrencisine bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
Doktora programı sırasında hazırlanacak tez sayesinde öğrenci bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden en az birini yerine getirmiş olacaktır. Profesyonel dergilerde makalesinin yayınlanması ve önemli konferanslara konuşmacı olarak katılması da ayrıca kendisine iş olanaklarınının artmasını sağlayacaktır.
Doktora çalışmaları, bir araştırma kariyerinin veya diğer araştırma bazlı mesleki kariyerin gerekli ilk aşaması olduğu için, doktora adaylarına sunulan koşulların, en iyi ve en kabiliyetlinin gireceği şekilde olması gerekir. Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü bu bakımdan devamlı olarak laboratuvar ve akademik kadrosunu güçlendirmektedir. Bilimsel bilgiyi üretmek, bu bilgiyi üretecek insanlar yetiştirmek ve üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak temel ilkesiyle yola çıkmış durumdayız.

Eğitim Olanakları

Yapı Malzemesi, Geoteknik, Ulaştırma ve Topoğrafya Laboratuvarı doktora öğrencilerine ve onların yaptıkları çalışmalarla topluma hizmet vermektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü, eğitim ve araştırma amaçlı kullanım için aşağıda verilen laboratuvarlara sahiptir.
- Yapı Malzemesi Laboratuvarında: İnşaat sektöründe kullanılan hertürlü yapı malzemesinin fiziksel, mekanik ve dayanıklılık (çevresel koşullara karşı direnç) deneylerini yapabilecek son teknolojik ekipmanlar,
- Zemin Mekaniği Laboratuvarında: Zemin numunelerinin hertürlü fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi için gerekli cihaz ve ekipmanlar,
- Merkez Laboratuvarında: Kompozit malzemelerin kimyasal ve mineral yapılarının incelenmesi için gerekli cihaz ve aletler,
- Ulaştırma Laboratuvarında: Agrega aşınma, CBR deneyi, Marshall deneyi, Viskometre, Sıkıştırma gibi deneylerin yapılacağı ekipmanlar,
- Bilgisayar Laboratuvarında: Günümüz teknolojik koşullarına göre yapılandırılmış ve içerisinde İnşaat Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin tasarımlarında kullanacakları statik paket programları olan bilgisayarlar bulunur.
İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar alt yapısı öğrencilerin hertürlü fiziksel, mekanik ve dayanıklılık testlerini yapabilecekleri konumdadır.

Kariyer Alanları

Mezunlarımız, uzmanlık alanları doğrultusunda aldıkları bilgi ve beceriler yardımıyla toplumsal gereksinimleri yerine getirerek; kazandıkları araştırmacı ruhuyla inşaat alanının birçok dalında eğitim veren kurum ve kuruluşlara yeni bilgi, beceri ve teknikleri aktararak; kazandıkları daha yüksek bir sorumluluk isteyen yönetebilme becerileri doğrultusunda, İnşaat alanında geniş bir yelpazede faaliyet gösteren kamu veya özel eğitim kurumlarında mesleklerini icra edebilmektedirler. Mezunlarımız yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde inşaat mühendisliğinin çeşitli dallarında doktora programlarına girip üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler. Ulusal ve uluslararası büyük ve karmaşık projelerde yer almaktadırlar.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

İngilizce