Bölüm Hakkında

İngiliz Öğretmenliği Doktora Programı, doktora adaylarının kuramsal bilgileri edinerek ve bu bilgileri uygulamada kullanma becerisi kazanarak yabancı dil öğretimi-eğitimi alanında yetkin konuma gelmelerini ve bu alana katkıda bulunacak araştırma becerilerini kazanmalarını sağlar. İngilizce Öğretmenliği doktora programını bitirenler; dil çalışmaları, dil öğrenme ve dil öğretme alanlarında nicel, nitel ve karma araştırma yapabilme becerilerini kazanırlar. İngilizce öğretmenliği doktora unvanını alabilmek için 21 kredilik seçmeli yedi dersi ve zorunlu kredisiz seminer dersini başarıyla tamamlamaları, doktora yeterlik sınavında ve doktora tez savunmasında başarılı olmaları gerekir. Tez savunmasına girebilmek için tezden çıkan bir makalenin SSCI’ da taranan bir dergide yayımlanması gerekir. İngilizce öğretmenliği ve Uygulamalı Dilbilim bölümlerinden mezun olanlar doktora programınsa başvurabilirler. Ancak Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı gibi İngilizce ile ilgili herhangi bir bölümden mezun olanlar, İngilizce öğretimi ile ilgili yüksek lisans dersini almak koşuluyla doktora programına başvurabilirler. İngiliz Öğretmenliği Doktora Programının amacı doktora adaylarının yabancı dil öğretimi eğitimi alanında yetkin konuma gelmelerini ve bu alana katkıda bulunacak araştırma becerilerini edinmelerini sağlamaktır. Bu programda, öğrencilere: İngilizce öğretimi alanında kuramsal bilgiler edindirilmesi ve uygulamalı üst düzey araştırma becerilerinin kazandırılması, Öğrencilere, uygulamalı dilbilim araştırmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincinin oluşturulması, Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğinin kazandırılması hedeflenmektedir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Doktora Bölümünde İngilizce öğretiminde çağdaş öğretim yöntemlerini izleyebilen, çağdaş yöntemlerin geliştirilmesinde katkıda bulunabilen, etik değerleri özümsemiş ve disiplinler arası çalışmalara kolayca uyum sağlayabilen bireyler yetiştirme doğrultusunda eğitim-öğretim etkinliği yürütülür.

Eğitim Olanakları

Yüksek lisans diploması olan öğrencilerin İngilizce Öğretmenliği doktora programlarına başvurabilirler. Bunun yanında, Enstitü yönetmeliği doğrultusunda lisans eğitimini tamamlamış ve genel not ortalaması 3.00 ve üstünde olanlar 5 Yıllık Direkt Doktora Giriş Programlarına başvurabilirler. Doktora öğrencileri yedi adet seçmeli ders ve bir adet zorunlu seminer dersi alırlar. Her doktora öğrencisinin tez konusu ile ilgili ELT akademisyen süpervizör olarak atanır ve çalışmalarına rehberlik eder. ELT Bölümü öğrencileri, üniversitede sıklıkla düzenlenen ELT seminerlerine, konferanslara ve atölyelere çalışmalarına katılma imkânı bulurlar.

Kariyer Alanları

İngilizce öğretmenliği doktora programı mezunları, çeşitli alanlarda çalışabilirler. Bunlar arsında müfredat oluşturma, öğretmen yetiştirme, milli eğitim bakanlığına bağlı ya da özel okullarda ve özellikle yükseköğretim kurumlarında İngilizceyi öğretme konusunda yetkin bir akademisyen olarak çalışma gibi görevler yer alır. Bu program mezunları, çeviri bürosu, yabancı dil dershanesi gibi özel kurumlar açıp çalışabilirler. Öğretim Kurumlarında öğretmenliğin yanında, yönetici, sınav hazırlama uzmanı, çevirmen olarak çalışabilirler. İngilizce öğretmenliği doktora programı mezunları, üniversitelerde görev alarak, yardımcı doçent, doçent ve profesör gibi unvanları alma şansı elde ederler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

İngilizce