Bölüm Hakkında

İletişim ve Medya Çalışmaları doktora programı, bireysel ve toplumsal yaşamımızda önemi ve işlevselliği artmış olan iletişim ve medya konularında literatürdeki en son gelişmeleri öğrencilerimize aktarmak, sektörel uygulamalara da katkı sağlayacak ayrıntıya giren araştırmalar yapılmasını sağlamak üzere oluşturulmuş olan bir programdır. Programın amacı Radyo-TV ve Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Yeni Medya-Sosyal Medya gibi kitle iletişim alanlarında ortaya çıkan gelişmeleri takip eden, iletişim alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliklere sahip, alanın kullandığı yaklaşım, yöntem ve teknikleri özümsemiş, analitik ve eleştirel düşünceyi entelektüel üretimlerinin merkezine koymuş, kuramsal ve uygulamalı bilgileri araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştiren, derinleştiren ve özgün düşünce üretme bilgisine sahip bilimsel, mesleki ve etik değerleri ön planda tutan yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

Öğrencilerimizin ilgi alanlarında yoğunlaşmalarına imkan sağlamak amacıyla tüm derslerin seçmeli olduğu programda iletişim ağlarının ekonomi politiği, haber sosyolojisi, iletişim politikaları, siyasal iletişim ve propaganda, retorik, eleştirel teori, kültür çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve medya, stratejik iletişim, bütünleşik iletişim, karşılaştırmaları iletişim sistemleri, sinemada türler gibi derslere yer verilmiştir. Programda öğrenciler toplam 7 ders ve seminer almak zorundadırlar. Derslerden başarılı olan öğrenciler yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavı iki yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Jüriler kurum için ve kurum dışından gelen akademisyenlerden oluşturulmaktadır. Yeterlilik sınavlarında başarılı olan öğrenciler iletişim alanıyla bağlantılı danışman nezaretinde literatüre katkı sağlayacak özgün bir doktora tezi hazırlarlar.

Kariyer Alanları

İletişim ve Medya Çalışmaları Doktora Programı, alan araştırmalarıyla iletişim alanına özgün katkılar sağlayacak bilimde en üst aşama olarak kabul edilen doktora adayları için geliştirilmiş olan bir programdır. Program, ayrıca, profesyonel alanın gerektirdiği bilgi ve becerilerin en üst aşamaya ulaştırılmasını hedefleyen bir niteliğe sahiptir. İletişim ve Medya Çalışmaları Doktora Programı mezunları şu alanlarda iş imkanı bulabilmektedirler:
• Akademik personele ihtiyaç duyulan kamu ve özel eğitim kurumları
• Profesyonel iletişim sektöründe danışmanlık, editörlük, genel yayın yönetmenliği, planlama uzmanlığı, muhabir/ajans koordinatörlüğü, kıdemli medya analistliği, satış süpervizörlüğü, reklam pazarlama yönetmenliği, reklam satış temsilciliği, bütçe analistliği, saha satış sorumluluğu, video editörlüğü
• Reklamcılık ve Halkla İlişkiler kurumlarında üst düzey yöneticilik
• Film ve video prodüksiyon şirketleri

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Çevik Uraz Merkezi, CU244
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

İngilizce