İLETİŞİM

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH113

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2601

Fakülte E-posta: secretary-fas@ciu.edu.tr

Dekan: Prof. Dr. Metin KARADAĞ

Dekan E-posta: mkaradag@ciu.edu.tr