İLETİŞİM

Eğitim Fakültesi

Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH325

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2701

Fakülte E-posta: secretary-foe@ciu.edu.tr

Dekan: Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN

Dekan E-posta: hyalin@ciu.edu.tr