İLETİŞİM

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bilim ve Teknoloji Merkezi

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2401

Yüksekokul E-posta: secretary-sas@ciu.edu.tr

Müdür: Doç. Dr. Müesser NAT

Müdür E-posta: mnat@ciu.edu.tr