İLETİŞİM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228

Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr
Müdür: Prof. Dr. Tahir ÇELİK
Müdür E-posta: tcelik@ciu.edu.tr