Eğitmen: UKÜ Akademik Personeli
Eğitim Yeri: UKÜ
Eğitim Süresi: 8 saat eğitim + 2 saat sınav


Amaç ve İçerik
Idecad, günümüzde İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık alanlarında en yaygın olarak kullanılan çizim programlarından biridir. Mimari ve mekanik çizimlerin detaylı olarak öğretildiği idecad kursunda çizim komutları, izotermik çizim komutları, düzenleme komutları, dosya saklama gibi tüm konular ayrıntılı olarak anlatılır.

Değerlendirme Süreci
Eğitim programını tamamlayanlar “katılım belgesi” almaya hak kazanacaktır. Eğitim programının sonunda yapılacak olan değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılar ise “başarı sertifikası” almaya hak kazanacaktır. Katılımcıların, program süresi boyunca en az %70 devam zorunluluğu vardır. Ayrıca katılımcının derslerde aktif olması beklenir.