Program Hakkında

Günümüzde, kurumlar ve bireyler çevrelerinde yer alan ve gündelik yaşamlarını etkileyen her şeyden geçmişe göre daha yüksek kalite ve daha iyi performans beklemektedirler. Bu gerçeği göz önünde tutarak, yüksek lisans programının içeriği iç mekân tasarımcılarının iç mekânların yaşam kalitelerini geliştirmede sorumlu bir gelişkin bakış açısı sergilemeleri yoluyla iç mekân tasarımı ilkelerini kullanmalarını ve değerlendirmelerini sağlamak üzere oluşturulmuştur. Ayrıca, öğrencilerin yeni anlamlar, yaklaşımlar ve yeni hedef arayışlarındaki başarılarının bilimsel değerlendirilmesi olarak görülebilecek iç mekân tasarımı konusuna ilişkin gerekli araştırmaları yaparak ve bağımsız bir çalışma yürüterek tasarım problemlerini çözmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda, program, özellikle mekân tasarımı, disiplinin çok-yönlü yaklaşımları, çevre koruma ve restorasyon, iç mekân mobilya uygulamaları konularına yoğunlaşmıştır. Yüksek lisans öğrencileri bu programa devam etmek suretiyle tasarım mesleğindeki, araştırma yöntemlerindeki, mesleki uygulama ve sanayi alanlarındaki güncel gelişmeleri de takip edebilecektir. Eğitimleri süresince ve mesleki yaşamlarında yaratıcı tasarım fikirlerini düşünmek, şekillendirmek, hayata geçirmek için yenilikçi ve benzersiz yöntemleri elde etmeleri mümkün olacaktır.

Eğitim Olanakları

İç Mimarlık bölümünün akademik kadrosunda 8 tam zamanlı akademik personel ders vermektedir. Buna ek olarak 2 yarı zamanlı öğretim elemanı ve 1 araştırma görevlisi de bölüm derslerine destek vermektedir. Bölümün kullanımında 12 adet sınıf ve 10 adet stüdyo bulunmaktadır. Sınıflar beyaz tahta ve projektör donanımlıdır. Tüm sınıflarda ısıtma ve soğutma için klima mevcuttur. Sınıf ve stüdyolara ek olarak bölümde toplam 5 tane atölye bulunmaktadır bunlar; Maket Atölyesi, Fotoğraf Stüdyosu, Malzeme Atölyesi, Serigrafi Atölyesi, 3 Boyutlu Baskılama ve Tarama Stüdyosudur. Fakültede bulunan giriş holü ve koridorlar sergi mekanları olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında UKÜ Kütüphane binasının giriş galerisi de sergi mekanı olarak kullanılmaktadır. İç Mimarlık programı ile ilişkili olarak UKÜ Kütüphanesi’nde 3899 adet yayın mevcuttur.

Kariyer Alanları

İç mimarlıkta yüksek lisans" programını MID derecesi ile bitiren yüksek lisans mezunları çeşitli disiplinler ile ortak iş yapabilirler. İç mekân tasarımında belli bir konuda uzmanlaşmak meslekte çeşitli gelişkin becerilere ve kariyer seçeneklerine sahip olmayı sağlar. Mezunlar çok karmaşık araştırma ve / veya tasarım projelerinde çalışabilirler. Akademik çalışmalarına devam etmeyi seçerlerse akademisyen olabilirler. Ayrıca, kendi tasarım ofislerinde veya kurumsal işyerlerinde birey olarak veya bir ekip dahilinde çalışabilirler. Proje yönetimi, ticari bina tasarımı, eğitim yapıları tasarımı, sağlık yapıları, mutfak / banyo tasarımı, aydınlatma tasarımı, ofis / konut mobilya tasarımı vb. alanlarda, üretim, inşaat ve ticaret sektörlerinde ve mağaza satış yerlerinde de hizmet verebilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MID

Dil

İngilizce