Bölüm Hakkında

Hukuk Doktora Programının hedefi, uzman ve deneyimli öğretim kadrosuyla, öğrencilerin özel hukukun çeşitli alanlarında güncel bilgilerle donatılmalarını ve bu alanlarda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, öğrencileri en yeni bilgilerle donatarak, onların yazı, ifade ve muhakeme yeteneği ile inceleme ve araştırma becerilerini geliştirmek, soyut kuralları somut olaylara uygulama becerisi kazandırmak ve özel hukukun sorunlarına çözüm geliştirebilmelerini sağlamak da bu hedeflerin önemli birer parçasıdır. Programın, uygulayıcılara belirli bir alanlarda uzmanlaşma olanağı sağlaması, onların mesleki niteliklerini geliştirmelerinin yanı sıra, ticari hayatın gelişmesine, hukukun ve adaletin de daha iyi işlemesine hizmet edecektir. Program, hukukun uygulamadaki ve çalışma yaşamındaki rolü dikkate alınarak oluşturulmuştur ve bu amaca hizmet edecek farklı ders seçenekleri sunmaktadır. Bunun yanında, programda yer alan seminer dersi öğrencilerin bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşma becerilerini ve sözlü ifade yeteneğinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Eğitim Olanakları

Öğrencilerimiz Yargıtay ve Danıştay kararlarının da incelendiği pratik çalışmalarla uygulamaya hazırlanır. Tüm öğrenciler internet bağlantılı bilgisayarlar kullanmak suretiyle derslere ve pratik çalışmalara yönelik araştırma yapma olanağına sahiptir. Öğrencilere araştırma yeteneği kazandırmak amacıyla ödevler verilerek, araştırma yaptırılacak ve sunumları değerlendirilecektir. Moot Court (sanal dava) uygulamaları mevcuttur. Öğrencilik döneminde adliyelerde duruşma izlenmesi için gerekli işbirliği yapılmakta olup, talep halinde staj çalışmaları için de işbirliği sağlanacaktır. İyi düzeyde yabancı dil bilen ve not ortalaması yüksek öğrenciler uluslararası örgütlere staj için gönderilecektir. Öğrencilerin bilgi ve donanımlarını arttırmak için düzenlenen ulusal/uluslararası panel ve konferanslar kitap haline getirilecek ve ilgi alanlarına göre kendilerine dağıtılacaktır.

Kariyer Alanları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin doktora programında öğrencilerden, yüksek lisansta araştırma yöntemlerini iyice öğrendikleri kabul edilerek, asıl olarak çalıştıkları alandaki konulara en ince ayrıntısına kadar hâkimiyetleri beklenmektedir. Doktora tezinin yazılması ve jüri önünde savunularak başarılı bulunması halinde, uluslararası bir unvan olan “doktor” unvanına hak kazanılacaktır. Doktora unvanı, şartları ülkeden ülkeye değişse de uluslararası bir unvandır. Doktora aşamasından sonra, istenir ve şartları sağlanırsa, bir üniversitede yardımcı olarak görev almak mümkün olduğu gibi, üniversite içinden veya üniversite dışından doçentlik için başvurmak da mümkündür.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

Türkçe