Katalog Sorgulama

Üniversitemize yeni başlayan öğrencilere, kütüphane hizmetlerini ve bilgi kaynaklarını tanıtmak amacıyla her eğitim yılı başında uyum programı düzenlenmektedir. Ayrıca kütüphane kaynaklarını etkin kullanmalarını sağlamak amacıyla, birinci sınıf öğrencileri için her akademik yılın ikinci haftasında eğitim programları düzenlenmektedir.


Bunlara ilaveten, isteğe bağlı olarak yüksek lisans ve doktora öğrencileri için tam metin ve bibliyografik veri tabanlarının kullanımına yönelik bilgilendirme de yapılmaktadır.Taleplerinizi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kütüphanesi “oryantasyon istek formunu” doldurduktan sonra, library@ciu.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.


Kullanıcıların ödünç materyal alabilmeleri için kayıt ve öğrenci işleri müdürlüğünce verilen ve her yıl yenilenen öğrenci kimlik kartına sahip olmaları ve kütüphane dosyası açtırmaları gerekir.


Tam zamanlı öğretim elemanları bir defada 30 (otuz) gün süreyle en çok 10 (on) kitap; yarı zamanlı öğretim elemanları bir defada 30 (otuz) gün süreyle en çok 3 (üç) kitap; yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir defada 15 (on beş) gün süreyle en çok 5 (beş) kitap; ön lisans, lisans öğrencileri ise bir defada 15 (on beş) gün süreyle en çok 3 (üç) kitap ve idari personel 15 (on beş) gün süreyle en çok 2 (iki) kitap ödünç alabilirler.


Kullanıcılar, ödünç aldıkları materyalleri ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni materyal ödünç alamazlar.


Başka bir kullanıcıda bulunan materyal rezerve ettirilebilir. Rezerve edilen materyal 3 gün içerisinde alınmazsa rezerve işlemi iptal edilir.


Ödünç alınan materyal süresi içinde başka bir kullanıcı tarafından istenmemiş ise, o materyalin bir defa daha aynı süre ile aynı kullanıcıda bulunmasına izin verilebilir. Bu ek süre sonunda iade edilen bir materyal en az 1 hafta kütüphanede kalmadıkça aynı kullanıcıya tekrar ödünç verilemez.


Ödünç alınmış bir yayın, başka bir üye tarafından ayırtılabilir. Ayırtılan yayın iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle yayın ayırtma işlemi iptal edildiğinde üyeye, e-posta ile veya yazılı olarak bilgi gönderilir. Ayırtılan yayın üyeye bildirilen tarihten itibaren 3 gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki üyeye verilir. Yayını bekleyen başka bir üye yoksa, yayın rafa gönderilir. Ayırtılabilecek yayın sayısı üyenin ödünç alabileceği yayın sayısı kadar olabilir.


Kütüphaneden başkası adına ödünç yayın alınamaz.


Kütüphaneden ödünç alınan kaynakların geri iadesine kadar her türlü sorumluluk ödünç alan kullanıcıya aittir.


Başka üniversitelerin öğretim elemanlarına materyal ödünç verme işlemlerinde karşılıklı işbirliği esası uygulanır.


Kütüphane müdürlüğü, gerektiğinde ödünç verme süresi dolmadan materyali geri isteyebilir.


Rezerve kitaplar ve ders kitapları, saatlik sürelerle ödünç verilir ve okuma salonundan dışarı çıkarılamaz.


Öğrenciler boş zamanlarını satranç, yapboz gibi keyifli etkinliklerle geçirebilirler.


Tarayıcı hizmeti, tüm kullanıcıların ücretsiz hizmetindedir. Bu hizmetten yararlanmak istendiğinde ilgili bölümdeki görevlilerden yardım alınması gerekmektedir.


İçerdiği 83 kişisel bilgisayar ile bu salon, öğrencilerimize haftanın 7 günü, toplam 104 saat hizmet vermektedir.


tubess Hizmetler kits logo Hizmetler

Kütüphanemiz, Kütüphanelerarası ödünç verme hizmetlerini (ILL), ANKOS Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) ve TÜBİTAK ULAKBİM Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) aracılığıyla gerçekleştirmektedir.


İstekte bulunulmadan önce,  kütüphane kataloğutaraması yapılarak  kitabın koleksiyonumuzda yer aldığı ve ödünç alınabilir durumda olduğu kontrol edilmelidir. Aradığınız kaynak kütüphanemizde mevcut değilse;  Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) dan tarama yapabilirsiniz.


Kütüphanelerarası ödünç yayın sağlama hizmeti sadece üniversite kütüphanelerini kapsamaktadır.


İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formun doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.


İstekte bulunulan yayınlarda sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir. Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. Kullanıcı bu kurallara uymakla yükümlüdür.


Kütüphaneler arası ödünç yayın sağlama hizmeti aracılığı ile yapılan istekler sonucu doğacak tüm masrafları istekte bulunan kullanıcı karşılar. (Fotokopi, posta ücreti vb.)


Bu hizmetten sadece Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi akademik personeli faydalanabilmektedir


Referans, rezerv ve görsel-işitsel bölümündeki yayınlar, süreli yayınlar ve tezler gibi kütüphane dışına çıkarılması uygun görülmeyen yayınlar ödünç verilmez.


Ödünç verilen kaynağın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk, istekte bulunan kütüphanedeki yetkili kişiye aittir. Bu durumlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kütüphane yönetmeliği geçerlidir.


Uzatma ve ayırtma işlemi yapılmaz.

Kütüphanemiz gerekli görüldüğü takdirde ödünç verilen kaynak için;    kullanım süresi dolmadan “Geri çağırma” işlemi yapılabilir. Geri çağırma isteğinin kesinleşmesi durumunda, isteyen taraf materyali özel kargo servisi ile göndermekle yükümlüdür.Kütüphaneler arası Ödünç Yayın Sağlama Formu


Kütüphanelerarası Ödünç Alma Hizmeti Sorumlusu : 

UKÜ Kütüphane Müdürü: Gülten SALA LAY


İletişim

library@ciu.edu.trt