Program Hakkında

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı, 2019 yılı itibariyle Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. Programın amacı hemşirelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek için planlayıcı, örgütleyici, denetleyici ve geliştirici özelliklere sahip; kaliteli hizmet anlayışı içinde bilgi, beceri ve ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen; araştırma bulgularına dayalı bakım planlayabilen, bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen sorgulayıcı ve araştırıcı uzman hemşireler yetiştirmektir. Böylelikle mezunlar çalışmak istedikleri alana yönelik daha kapsamlı bilgiye sahip olabileceklerdir. Hemşirelik eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardaki dört yıllık eğitimin ardından başvuru koşullarını karşılayan mezunlar yüksek lisans yapabilir. Bu eğitim programı kapsamında öğrenciler seçtikleri alan dersleri ile mesleki kapsamlı bilgi yanında, araştırma yöntemleri, istatistik ve etik gibi dersler ile araştırmacı donanımına da sahip olacaklardır.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Hemşirelik tezli yüksek lisans programı eğitimi teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Teorik eğitimler yerleşke içinde yer alan donanımlı dersliklerde yapılmaktadır. Uygulamalı eğitimler içinse hemşirelik bölümünün beceri labaratuvarları kullanılmaktadır. Bu laboratuvarlarda temel hemşirelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına tüp uygulama vb) imkan veren iki adet yetişkin maket, kalp-solunum masajı yapılabilen bir simulasyon maketi, doğum eylemi uygulamaları yapılabilen bir gebe simulasyon maketi, yenidoğan bakım ve uygulama maketi, iskelet, anatomi maketi ve hemşirelik girişimleri için gerekli malzemeler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra öğrenciler yüksek lisans eğitimlerinde seçtikleri alanlara yönelik olarak farklı yataklı tedavi kurumları yanı sıra halk sağlığına yönelik kurumlar ve rehabilitasyon merkezlerinde de uygulama yapmaktadırlar. Programda eğitim-öğretim etkinliklerini üç profesör ve üç yardımcı doçent yürütmektedir. Bu eğitici kadronun yanında üniversitenin diğer bölümlerinin seçkin eğitmen kadrosundan da yararlanılmaktadır. Öğrenciler bir çok basılı ve elektronik kaynak barındıran yerleşkenin ortak kütüphanesinden de faydalanmaktadırlar.

Kariyer Alanları

Toplumdaki sosyodemografik değişimlerle birlikte sağlık bakım gereksinimleri de değişime uğramaktadır. Yaşlı nüfusun artışı, hastanede yatış sürelerinin kısalması gibi değişimler, ayrıca hızla ilerleyen teknoloji sağlık bakımı sunumunda yenilikler yapmayı gerektirmektedir. Bu nedenle hemşirelik alanında ileri bilgi ve beceri ile donatılmış, bireye özel ve kanıta dayalı bakım verebilen hemşirelere gereksinim bulunmaktadır. Program bu gereksinime yanıt verecek mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yüksek lisans mezunları yataklı ya da yataksız tüm tedavi kurumları, rehabilitasyon merkezleri, yaşlı-çocuk-engelli bakım evleri gibi bir çok alandaki istihdam olanağından aldıkları üst düzey eğitim sayesinde öncelikli olarak yararlanma şansına sahiptirler. Ayrıca mezunların çalıştıkları kliniklerde yönetici hemşire pozisyonu için öncelikleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra mezunlar doktora eğitimine devam ederek lisans düzeyinde eğitim veren hemşirelik bölümlerinde akademisyen olabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

İngilizce