Program Hakkında

Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programı (MFA), temel olarak tasarımın çalışma alanlarını kapsar. Bununla birlikte esnek bir program olarak yapılandırılır, yaratıcı endüstrilerle iç içe ve disiplinler arası yaklaşımlara da açık bir program olarak planlanmıştır. İlişkili olunabilecek disiplinler tüm tasarım disiplinleri, ayrıca görsel kültür alanında değerlendirilebilen Resim, İllüstrasyon, Fotoğraf, Sinema, Yeni Medya, Animasyon... gibi farklı alanlar çalışma kapsamındadır.

UKÜ Grafik Tasarım Yüksek lisans programının temel amacı günümüz küresel iletişim ve kültür ortamında giderek daha fazla önem kazanmakta olan görsel medyanın grafik sanatıyla arasındaki karşılıklı ilişkisini incelemek ve öğrencilerin bu alanda bireysel yaklaşımlar ve çözümler ortaya koymasını sağlamaktır. Programın başlıca hedefleri arasında tasarım düşüncesini kavramsal olarak algılayabilme, çağın tasarım sorunlarını tespit edebilme, disiplinlerarası çalışmalar yapabilme, tasarımın daha iyi bir dünya yaratma konusundaki misyonunu kavrayabilme, çağın ruhunu algılayabilme ve eleştirel bakış açısı geliştirebilme bulunmaktadır. Misyonumuz görsel kültür ve estetik bakış açısı kazanmış, sorgulayan, sosyal, öğrenci ve öğrenme odaklı, multidisipliner ve disiplinlerarası çalışma becerisi kazanmış, tasarım, uygulama ve yönetme becerilerini kazanmış grafik tasarım profesyonelleri ve akademisyen adayları yetiştirmektir.

Vizyonumuz değişime ve gelişime açık olmak, çağın ruhunu yakalamak, üniversite ve toplum arasında paylaşımcı ve olumlu bir iletişim inşa etmek, yaratıcı sektörlere aşina olmak ve multidisipliner projeler geliştirmek, yerel ve evrensel bazda bilgi, kültür ve sanat ortamına katkı sağlamaktır. Öğrencilerimiz yaratıcı endüstriler içinde disiplinlerarası çalışmaları içeren tasarım, medya ve iletişim ortamlarında çalışmalarını devam ettirirler. Ulusal ve uluslararası tasarım ve sanat etkinliklerine katılmak, sanatsal projeler üretmek ve bu şekilde üniversitemizin ve KKTC’nin tanınırlığına katkı koymak da amaçlarımız arasındadır. Programın bir amacı da doktora / sanatta yeterlik sürecine hazırlıklı yüksek lisans mezunları yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

UKÜ Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programında öğrenciler bir araştırma projesi dahilinde çalışabilirler. Öğrenciler sergilere katılırlar. Güncel tasarım sorunları tartışılır ve çözümler üretilir. Öğrenciler akademik araştırma, akademik sempozyum ve seminerlere katılmaları ve akademik dergilerde yayın yapmaları için yönlendirilir.

Kariyer Alanları

Grafik Tasarım Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler, yaratıcı sektörlerin tamamında çalışabilecekleri gibi doktora / sanatta yeterlik programına da devam edebilirler. Akademik alanda kendini geliştirmeyi hedefleyen bir öğrenci, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip bir donanımla akademik çalışmalarını sürdürebilir. Programın bağlı bulunduğu Grafik Tasarım Bölümü, 2015’ten bu yana uluslararası tasarım konseyi ico-D üyesidir. Program içerikleri ico-D’nin yayınladığı eğitim manifestoları da dikkate alınarak güncellenir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MFA

Dil

İngilizce