Program Hakkında

Fizyoterapi ve rehabilitasyon mezunu fizyoterapistlerin sağlık alanındaki etkin görevleri bilinmekle beraber, her geçen gün kronik hastalıkların artması ile birlikte konularında uzman fizyoterapistlerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyulur. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ileri bilgi ve beceri ile donatılmış, kanıta dayalı fizyoterapi programlarını farklı hasta gruplarına göre düzenleme yetisine sahip yüksek lisans öğrencileri yetiştirmek önem kazanmaktadır. Yükseklisans programı, lisans mezunu olan öğrencilerin mesleki yönden ilerlemeleri ve gelişim adına katkı sağlamakta ve destek olmaktadır. Hedefimiz, Uluslararası standartlarda eğitim veren, mezunlarının kültürel, etik, bilimsel ve mesleki donanımlarıyla her geçen yıl tercih edilirliğini arttıran, yaptığı araştırmalar ve projelerle sağlık alanında yeni pencereler açan bir lisansüstü program yaratmaktır.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans programı, insan yaşamının daha sağlıklı, aktif ve bağımsız olmasını sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak için bilimsel temellere dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren rehabilitasyon çalışmalarını uygulamak amacıyla konusunda uzmanlaşmış fizyoterapist yetiştirmeyi hedefler. Böylelikle fizyoterapistler çalışmak istedikleri alana yönelik uzmanlaşarak mesleklerini sürdürürler. Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardaki 4 yıllık eğitimin ardından dileyenler yükseklisans yapabilir. Fizyoterapistler yükseklisans eğitimleri sırasında mesleğe özgü ileri düzey teorik ve pratik dersler alırlar. Ders içeriklerinde yüksek lisans düzeyinde alınan ortopedik, nörolojik, pediatrik, kardiyopulmoner rehabilitasyon ileri değerlendirme ve tedavi yöntemlerini ve ileri düzey araştırma eğitimini alan öğrenciler seminer dersi ve tez uygulamasını başarı ile tamamladıktan sonra uzman fizyoterapist ünvanını alırlar.

Kariyer Alanları

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim uzmanlığı programı mezunları, toplumu destekleyip, yönlendirebilmekte, fiziksel aktiviteye katılımı desteklemede, sonuçları klinik rehabilitasyon programlarını etkileyen araştırmalar yapmada, fonksiyonları iyleştirerek fizyoterapi ve rehabilitasyona özel ölçümler ışığında yaşam kalitesini yükseltmede hünerlidir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans eğitimine sahip mezunlarımız, yüksek lisanslarını tamamladıktan sonra kamuya ve özel sektöre ait yataklı tedavi kurumları, rehabilitasyon merkezleri, ayaktan tanı ve tedavi merkezleri, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren merkezler (üniversiteler, il sağlık müdürlükleri, sağlık bakanlığı), evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, yaşlı-çocuk-engelli bireyler için bakım ve rehabilitasyon merkezleri, spor merkezleri gibi bir çok alanda istihdam olanağını bulmakta bu alanlarda çalışabilir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tezli yüksek lisans programı ile bilim uzmanlığı alan ve doktora derecesi alarak akademisyen ünvanıyla devam eden kişiler kariyer gelişimine üniversitelerde akademisyen olarak devam edebilir. Böylece bu program ile aynı zamanda üniversiteler ve araştırma merkezlerinin ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi yetiştirmenin ilk adımı yerine getirilmiş olacaktır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

Türkçe