Program Hakkında

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında toplumsal sorunları analiz edebilecek ve çözüm için gerekli fizyoterapi plan ve politikaları oluşturabilecek bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi; halk sağlığı konusunda kendi alanına özgün katkılar yapabilecek; bireylerin sağlıklarının devamı ve muskuloskeletal, nöromuskuler ve kardiyopulmoner sistem ile ilgili problemlerin değerlendirilerek ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyaçlarının gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini kullanarak sağlayabilecek; bireylerin fonksiyonelliklerini maksimum düzeyde tutarak yaşam kalitelerini artırmak amacıyla yapılan tüm fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntem ve uygulamalarına ilişkin klinik karar verme yetkinliğine ve bu yetkinliklerini aktarabilme becerisine sahip; akademik alanda gelişmeleri izleyebilen, en doğru ve güncel bilgiye ulaşabilen, bu bilgiyi doğru değerlendirerek kendi mesleki bilgi ve deneyimi ile sentezleyebilen, hastanın istek, gereksinim, inanç ve toplumsal gerçekleriyle örtüştürebilen bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim Olanakları

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitü bünyesinde yer alan program genel fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora programı olup müfredatta bulunan dersler arasında Doku Mimarisi Temelli Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Motor Kontrol ve Hareketin Sensörimotor İntegrasyonu, Mikrogravite ve Hareket, Kadın ve Erkek Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Turizminde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gibi derslerin yer alması programı diğer genel fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora programlarından farklılaştırmaktadır. Programda fizik, kimya, anatomi, elektroterapi ve tedavi hareketleri, fizyoterapi gibi birçok bilimsel araştırma ve projeler laboratuvar ortamı sayesinde yürütülmektedir. Bu bağlamda, program öğrencileri doğrudan teknolojik gelişmeleri kendi alanına uyarlayabilecek ve gelişmelere katkı sağlayacak olanaklara sahip olacaklardır.

Kariyer Alanları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans eğitimine sahip mezunlarımız, doktoralarını tamamladıktan sonra kamuya ve özel sektöre ait yataklı tedavi kurumları, rehabilitasyon merkezleri, ayaktan tanı ve tedavi merkezleri, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren merkezler, evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, yaşlı-çocuk-engelli bireyler için bakım ve rehabilitasyon merkezleri, spor merkezleri, sağlık projeleri yürüten sivil toplum kuruluşları gibi birçok alanda istihdam olanağından aldıkları üst düzey bilgiler sayesinde öncelikli olarak yararlanabileceklerdir. Ayrıca, üniversitelerde akademik personel olarak da görev alabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Çevik Uraz Merkezi, CU244
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

Türkçe