Program Hakkında

Farmasötik Bilimler Doktora Programının amacı başta Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Kimya ve Farmakoloji alanları olmak üzere eczacılığın tüm alanlarında doktora derecesi (PhD) almış eleman yetiştirmektir. Farmasötik Bilimler alanında Doktora Programı mezunları, ilaç endüstrisi başta olmak üzere endüstrinin ilgili tüm alanlarında, devlet kurumlarında deneyimli eleman ve akademisyengereksiniminin karşılanmasınında önemli görev üstlenirler. Programın ana hedeflerinden biri gerek üniversitemizin gerekse KKTC de yapılacak bilimsel araştırmaların gelişmesinde önemli rol oynayacak, katkıda bulunacak bilim adamı yetiştirmeye yöneliktir. Programın misyonu, en son teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek, kanıta dayalı, multidisipliner, işbirlikçi bir düşünce yapısıyla, kritik düşünce felsefesini benimsemiş, laik, her zaman bilimi ilerletme gayesiyle çalışan bilim insanlarının gelişmesinde öncü olmaktır. Programın vizyonu en yeni bilimsel gelişmelere öncü olarak, KKTC üniversitelerinin bilimsel anlamda öncü olmasında yapı taşı olmak, dünya ve bölgedeki biyomedikal ve farmasötik bilimlerin gelişmesinde, kaliteli bilim üretilmesine katkı sağlamaktır.

Eğitim Olanakları

Farmasötik Bilimler Doktora Programı, eczacılık fakültesi mezunlarını ve eczacılığın ilgili alanlarında yüksek lisans programını tamamlayan elemanlara eczacılık ve farmasötik bilimler alanlarında ileri düzeyde geliştirerek güçlü bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Bu bölümden mezun olanların, Eczacılık, biyoteknoloji, tıp ve diğer ilgili alanlarda,üniversitelerde akademisyen olarak ve ilaç endüstrisindeki kariyerleri için iyi hazırlanmış olması beklenir. Müfredat, iki adet zorunlufarmasötik bilimler dersinin yanı sıra, tez konuları ile ilgili farmakoloji, farmasötik teknoloji, farmasötik kimya ve farmasötik biyoteknolojikonularında teknik seçmeli, seminer ve tez gibi belirli konulardaderslerden oluşmaktadır. Öğrencilere ayrıca araştırma teknikleri dersi de önerilmekte ve bu şekilde öğrencilerin araştırma yapabilme yetenekleri geliştirilmektedir. Bellirli birfarmasötik bilimler alanında seminerini hazırlamasında, tez konusu ile ilgili deneylerini yapıp doktora tezini oluşturmasında öğrenciye yardımcı olabilecek, konusunda uzman bir tez danışmanı atanır. Öğrenciler, tezlerine yönelik laboratuvar çalışmalarını, adanın en gelişmiş ekipmanları ile donatılmış modern UKÜ bünyesindeki laboratuvarlarda sürdürür.

Kariyer Alanları

Farmasötik Bilimler Doktora Programı kapsamında öğrenciler bilime ve teknolojiye yenilik getirecek endüstride bulunan projelerde, araştırma ve geliştime çalışmalarında (AR-GE) problemlerin çözümü ve/veya bir bilimsel olgu üzerinde çalışmalarda bulunacaktır. Bu çalışmalarının bir kısmını ilgili endüstrilerde ve uluslararası işbirlikleri kapsamında yurtdışında gerçekleştirebilme olanakları sunulabilmektedir. Farmasötik bilimler doktora programından mezun olanlar öğrenciler, akademisyen olarak Eczacılık, Sağlık, Mühendislik Fakültelerinde, ilaç ve kozmetik endüstrisinde, biyomedikal bilimlerle alakalı laboratuvarlarda ve devlet kurumlarında ayrıca sağlık gıda ve ilaç ile ilgili devlet kuruluşlarında istihdam edilebileceklerdir. Farmasötik Bilimler Doktora öğrencilerine bu alanlarda rol almaları ve kendilerini geliştirmeleri desteklenecektir. Bu şekilde konularında uzman bilim adamları olacaklardır ve ayrıca eczacılık ile ilgili alanlarda toplumumuza yardımcı olacaklardır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

İngilizce