Program Hakkında

Farmakognozi biyolojik kaynaklı ilaç hammadde ve yardımcı maddelerini inceleyen bir bilim dalıdır. Biyolojik kaynaklı ilaç hammaddeleri olarak ise başta bitkiler olmak üzere, hayvanlar, mikroorganizmalar ve deniz canlıları Farmakognozi Anabilim dalının araştırma alanlarını oluşturmaktadır.

Günümüzde kullanılmakta olan ilaçlara bakıldığında bunların önemli bir kısmının kaynağını biyolojik materyaller oluşturduğu görülmektedir. Doğadan elde edilen saf biyoaktif moleküller, doğrudan ilaç olarak kullanılabileceği gibi, yarısentez yoluyla daha etkili ve düşük yan etkiye sahip bileşiklere dönüştürülebilmekte veya sentetik ilaçlara model oluşturabilmektedir. Hiç şüphesiz ki yeni ilaç keşfinde başta bitkiler olmak üzere doğal kaynaklar çok büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu programın başlıca amacı, doğanın zengin kimyasal çeşitliliğinden yararlanılarak sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi amacıyla ilaç moleküllerinin geliştirilmesi ve yeni moleküllerinin keşfine yönelik yöntemlerin öğrenilmesidir. Bu amaçla, araştırmaların planlanması ve yürütülmesinde uygulanacak temel bilimsel yöntemlerin aktarılması; ilaca yönelik çalışmalarda kaynak oluşturan, doğal kaynaklara ait halk tedavi kültürlerindeki kullanılışları ile ilgili bilgilerin derlenmesi; doğal kaynaklardan hareketle kimyasal ve biyolojik yöntemler ile etken bileşenlerin ayırımı ve spektroskopik yöntemlerle yapısal analizi,ilaça olarak yararlanılan dal ürünlerde kalitatif ve kantitatif analiz yöntemleri gibi temel konularda izlenecek yöntemler verilerek bu konularda geliştirmiş araştırmacılar yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

Farmakognozi MSc programı biyoaktif doğal ürünlere, yeni moleküllerin keşfine ve bu moleküllerin yarı sentetik analoglarının yapay sentezine, bunların aktivitesi ve / veya biyoyararlanımı, ilaç olarak kullanılacak veya ilaç potansiyeli olan moleküllerin hazırlanmasına/analizine odaklanacaktır. Moleküler biyoloji ve genetik, kanser biyolojisi ve farmasötik mikrobiyoloji ile ilgili biyoaktif moleküller ve mekanizmalar çalışılacaktır. Bu program tarafından yürütülecek olan araştırma projeleri, öğrencilerin eğitim ve akademik gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlayacak araştırma makalelerinin ve sunumların yayınlanmasına katkıda bulunacak şekilde multidisipliner bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Kuzey Kıbrıs'ta, tedavi edici potansiyele sahip olan çeşitli endemik bitki türleri vardır. Bununla birlikte, bu türlerin, adamızda yetişen ve dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan tedavi edici potansiyeli hakkında neredeyse hiçbir bilimsel bilgiye sahip değiliz. Bu nedenle, bu değerli bitki türlerinin bilimsel önemini ve potansiyel tedavi amaçlı değerlerini araştırmak ve anlamak, ilaç sentezi için potansiyel oluşturabilir. Bu, öğrencilere yeni keşifler yapma ve bulgularını saygın bilimsel dergilerde yayınlama fırsatı sağlayacaktır.

Kariyer Alanları

Günümüzde Farmakognozi alanı, Farmakognozi bilim ve teknoloji inovasyonu dahil olmak üzere çeşitli bilimsel alanlarda faaliyet gösteren dallara ayrıldığı hızlı bir gelişme göstermektedir. Biyoteknoloji, moleküler biyoloji , genetik ve farmakogenetik, moleküler farmakoloji ve toksikoloji, farmakogenomik, genotoksisite, proteomik ve bitkilerden biyoaktif moleküllerin keşfiyle birlikte metabolomik araştırma ve diğer multidisipliner alanlardaki ilerlemeye paralel olarak ilerlemektedir. Ayrıca, 21. yüzyılda kişiselleştirilmiş tıbbı ilerletmek için var olan gelişmeler ışığında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi programı da bu amaca yönelik olarak multidisipliner bir ekiple bu alandan yararlanma ve geliştirme amacı güder. Mezunlarımız, akademik kariyerlerine devam etmenin yanı sıra endüstriyel veya laboratuvar ortamlarında çalışma fırsatına sahip olacaklardır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

İngilizce