Program Hakkında

Yüksek teknoloji araştırma ve geliştirme (ARGE) faaliyetlerinin oldukça yoğun olduğu bir mühendislik dalı olan Elektrik Elektronik Mühendisliği; insanlık için iletişim, sağlık, güvenlik, refah ve kaliteli yaşam sağlayacak pek çok cihazın tasarımında ve üretilmesinde yer almaktadır. Elektrik - Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programında öğrenciler elektrik tesisleri, telekomünikasyon, devreler ve sistemler, elektromanyetik alanlar ve microdalga tekniği ile kontrol ve kumanda sistemleri alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yrürütürler. Öğrenciler seçmiş oldukları uzmanlık alanındaki projelerin tamalanması için uygulanması gereken tasarım tekniklerini derinlemesine özümseyerek etkin çözümler yaratabilirler, geliştirme araçları ve yöntemleri konularında derin bilgi sahibi olabilirler. Bu amaçla öğrenciler online olarak dünyaca tanınmış pek çok bilimsel kaynağa (IEEE, ACM, ...gibi) ulaşabilemekte ve böylelikle ilgili alanda pek çok bilimsel dergiyi tarayarak güncel bilgi birikimi elde edebilmektedirler.

Eğitim Olanakları

Program, içerisinde iletişim teknolojilerini (kodlama teknikleri, modulasyon teknikleri, iletişim ağları), elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım method ve tekniklerini, elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği (mikroşerit antenleri, FDTD analizi, elektromagnetik saçılma) ile signal ve görüntü işleme (filtremele yöntemleri, yüz tanıma, video kodlama) gibi uzmalık dallarını içermektedir. Öğrenciler ilgi duydukları alanlardaki derslere kayıt yaptırarak kendilerini geliştirirler. Son teknoloji cihazlarla tasarım yapabilme olanağı yanında yüksek kapasiteli bilgisayarlarda kurulmuş paket programlar neticesinde benzetim yöntemleri kullanarak Elektrik Elektronik Mühendisiği alanındaki araştırma geliştirme yapılabilemektedir. Öğrencilere deneysel verileri toplama, sentezleme yapabilecekleri laboratuvar imkanları sağlanmakta ve böylelikle pek çok bilimsel neticeler elde edilmektedir. Ayrıca öğrenciler elde ettikleri bilimsel sonuçları nasıl yayınlayabilecekleri hususlarında gerekli deneyimi ilgili danışman öğretim üyesi eşliğinde elde edebilmektedirler.

Kariyer Alanları

Bu programdan mezun olanlar; özel sektörde veya kamuda faaliyet gösteren pek çok firmada kolaylıkla iş bulabilirler; özellikle yüksek teknoloji şirketlerinde, proje tanımı, geliştirme, araştırma ve geliştirme (ARGE), iş ölçümü, malzeme yönetimi, üretim planlaması ve kontrolü, kalite kontrol ve iş bilimi ve yöneticilik gibi alanlarda kariyer yapabilirler. Sektörler arasında kablosuz haberleşme sistemleri, fiber optic haberleşme sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği, elektrikli arabaların tasarım ve üretimi, kontrol ve robot sistemleri yer almaktadır. Ayrıca programdan mezun olan öğrenciler eğitimlerini doktora programında devam edebilirler, böylelikle üniversitelerde araştırma görevlisi ve ardından öğretim üyesi olma imkanına sahip olabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

İngilizce