Program Hakkında

Ekonomi Yüksek Lisans Programı, katılımcılarına mikroekonomi, makroekonomi ve istatistiksel yöntem bilgisinde yetkinliği kazandırmayı amaçlarken katılımcılarının lisans eğitimlerinin Ekonomi olmaması durumunda, öncelikle bu yetkinlikleri kazanacak alt yapıya sahip olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Öğrencilerimiz lisans eğitiminde ekonomi alanında çalışmışlarsa, performans değerlendirilmesi neticesinde doğrudan yüksek lisans programına kabul edilirler. Başka bir alandan mezun olmaları durumunda temel lisans derslerini alarak yüksek lisans programına hazır hala gelirler.

Program, Sosyal Bilimler Enstitüsünde yer alan diğer programlarda olduğu gibi, zorunlu ve seçmeli derslerle kazanılan teorik alt yapının, geniş araştırma olanakları ve akademik kadro-öğrenci arasında kurulan iletişim aracılığıyla pratik edilmesini amaçlamaktadır.

Ekonomi Yüksek Lisans Programımızın uzmanlaştığı konular arasında Çevre ve Enerji Ekonomisi, Politik Ekonomi ve Kalkınma Ekonomisi önde gelmektedir. Eğitim dili İngilizcedir.

Eğitim Olanakları

Ekonomi tezli yüksek lisans programı iki adet zorunlu (ileri mikro iktisat ve ileri makro iktisat) ile beş seçmeli (ekonometri dersi, işletme bölümü seçmeli dersleri, araştırma yöntemleri dersi, muhasebe ve finans bölümü seçmeli dersleri) ve bir seminer dersi (zorunlu) oluşmaktadır. Öğrencilerimiz derslerin bir kısmını (uygulamalı dersleri) Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek tam donanımlı finans laboratuvarında alabilmektedirler.

Tüm derslere katılım zorunlu olup, seminer dersi sonunda tezli yüksek lisans programı için bir tez önerisi sunulması gerekmektedir. Bununla birlikte tezli yüksek lisans programında yüksek kalitede bir yüksek lisans tezinin tez danışmanı rehberliğinde hazırlanıp tez jürisi önünde sunulması beklenmektedir.

Ekonomi tezsiz yüksek lisans programında da tüm derslere katılım zorunlu olup iki zorunlu, altı seçmeli ders alınması bununşa birlikte bir proje hazırlanması programdan mezun olmak için gerekmektedir.

Kariyer Alanları

Müfredatımız, öğrencilerimize geniş bir yelpazede kariyer olanakları sunmaktadır. Mezunlarımızın önemli bir kısmı kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda finans, danışmanlık, sanayi başta olmak üzere çok çeşitli sektörlerde iş imkanı bulmaktadır. Akademik kariyeri tercih eden mezunlarımız, KKTC’de, Türkiye’de veya yurtdışında saygın kurumlarda lisansüstü çalışmalarını sürdürmektedir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisans eğitiminizi sürdürürken ve sonrası için staj, iş, kariyer olanakları ile ilgili günden güne gelişen mezun-üniversite ağımızdan haberdar olmak için Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi'ni ziyaret edebilirsiniz.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Çevik Uraz Merkezi, CU244
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

İngilizce