Program Hakkında

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı hızlı gelişim ve değişimlerin yaşandığı globalleşen dünyada yer alan eğitim kurumlarında değişimi şekillendirebilen, yönetebilen ve kurumuna en iyi şekilde uyarlayan etkili liderleri yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. Programımız ayrıca bir eğitim kurumunun etkili bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli olan liderlik, motivasyon, değişim, karar verme, planlama, problem çözme ve iletişim süreçleri konusunda da öğrencileri bilgilendirmektedir. Eğitim sürecinin planlanması, denetimi ve değerlendirilmesi de programın çalışma alanı kapsamındadır. Günümüzde önemli bir sektör olarak karşımıza çıkan eğitimin ekonomik boyutu büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla Programımızdan yetişen uzmanlar eğitim ekonomisi, bütçeleme, maliyet-etkinlik konularında da yetiştirilecektir. Öğretmen ve diğer çalışanların, denetim ve değerlendirme alt boyutu da programımız kapsamı içerisinde bulunmaktadır. Programımız eğitim kurumlarına yönelik olduğu kadar kamu ve özel sektörün eğitim ve insan kaynakları birimlerinde çalışanlara yönelik olarak da hizmet verecektir. Bu alanlarda çalışanlar, eğitim ihtiyaç analizi yapabilme ve personelin sürekli gelişimi için gerekli olan süreçler konusunda eğitilecektir.

Eğitim Olanakları

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programının tam zamanlı iki Profesör ve iki yardımcı doçentten oluşan nitelikli bir kadrosu bulunmaktadır. Eğitim boyunca öğrencilerimiz ile her türlü eğitim teknolojilerini kullanarak araştırmalara dayalı verimli bir öğretim yürütülmektedir. Tüm sınıflarımızda akıllı tahta mevcuttur. Akıllı tahtalar aracılığıyla öğretim üyeleri öğrencilerine derslerde işledikleri konularla ilgili videolar ve filmler gösterebilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz akıllı tahtaları kullanarak sunumlar yapmakta, projelerini grup arkadaşlarıyla paylaşmaktadır. Sınıflarımız ekip çalışmalarına imkan verecek donanıma sahiptir. Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programında öğrenim gören öğrencilere kuramsal derslerin yanısıra bilimsel araştırmalar yapma, konferanslara katılma, çalışmalarını bilimsel dergilerde yayın yapma fırsatı tanınmaktadır. Öğrencilerimiz üniversitemiz kütüphanesinin sağladığı önemli bazı veritabanları sayesinde bilimsel kaynaklara rahatlıkla ulaşabilmektedirler.

Kariyer Alanları

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun olanlar eğitim yönetimi ve planlaması uzmanı unvanı alırlar. Bu nitelikleri kazananlar sadece eğitim alanında değil, başka alanlarda da yönetim ve planlama uzmanı kimliğini kazanırlar. Mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığında, okul müdürü görevlerinde, üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında yönetici olarak çalışabileceklerdir. Öğrenciler ayrıca aldıkları eğitimle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında müfettiş olarak da görev yapabileceklerdir. Eğitim Yönetimi alanı, hem kuramsal hem de uygulama ağırlıklı dersleriyle sadece yönetici olmak isteyenler için değil çalıştığı kurumun kültürünü geliştirmek, okul planlamasına katkıda bulunmak, stratejik düşünme ve vizyon oluşturma konularında kendini geliştirmek isteyen öğretmenler için de ideal bir kariyer alanıdır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MA

Dil

Türkçe/İngilizce