Program Hakkında

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu’nun 06.11.1997 tarih ve 22449 sayılı yazısı ile eğitim fakültelerinin Eğitim Programları ve Öğretim programlarına lisans öğrencisi alınmadığından, bu alanlarda sadece yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim yapılmaktadır. Eğitim sisteminin büyüklüğü, öğrenci, öğretmen ve okul sayıları ile öğretmen yetiştirme ihtiyacı dikkate alındığında, eğitim programları ve öğretim alanında açılacak lisansüstü eğitim programlarının önemi daha da anlaşılmaktadır. Eğitim programlarının kalitesi ve öğretmenlerin iyi yetişmiş olması ve hizmet içinde de eğitimlerinin devam etmesi eğitimin başarılı olmasını sağlayacağı gerçeği göz önüne alındığında, eğitim programlarının tasarımı ve/veya geliştirilmesi ve öğretmenlerimizin yeni programların kullanımı ile çağdaş öğrenim-öğretim yöntemleri konularında eğitilmeleri büyük önem içermektedir. İşte eğitim programları ve öğretim yüksek lisans programımız bu önemli görevleri üslenecek adayları en iyi şekilde yetiştirmektedir. Ayrıca, eğitim programları ve öğretim alanında öğretim elemanı yetiştirmenin birinci basamağı olan yüksek lisans eğitimimiz, öğretmen yetiştiren programlardaki meslek derslerini verebilecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesine de olanak sağlamaktadır.

Eğitim Olanakları

Bunun yanında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin Türkiye ve bölge ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden öğrenciler için bir cazibe merkezi olduğu bilinmektedir. Üniversitemizin evrensel amaçlarını gerçekleştirebilmesi için de program çeşitliliği ve lisansüstü eğitim ve araştırma konularına odaklanması, stratejik bir vizyona sahip olmanın gereğidir. Bu gereklilikten hareketle Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitilmelerini sağlamak amacıyla tüm sınıflarımızda öğrencilerimizin de kullanabileceği akıllı tahtalar bulunmaktadır. Kuramsal dersler yanında öğrencilerimizin araştırma yapmaları ve bulgularını bilimsel dergilerde yayınlama veya bilimsel toplantılarda sunma imkanı yaratılmaktadır. Öğrencilerimizin araştırmaları ve dersleri ile ilgili konularda mevcut yayınlara ulaşabilmeleri için üniversitemiz kütüphanesinin sağladığı önemli veri tabanları bulunmaktadır. Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programımızda öğretimi sağlamak için tam zamanlı iki profesör, bir doçent ve bir de yardımcı doçentten oluşan nitelikli bir kadromuz mevcuttur.

Kariyer Alanları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son yıllarda eğitim adına önemli gelişmelere sahne olmaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi de öğrenci kapasitesi, öğretim elemanı niteliği ve program çeşitliliği açısından önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda üniversitemiz toplumun artan öğretmen ihtiyacına ve okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine cevap vermenin bir gereği olarak eğitim programları ve öğretim alanında uzman yetiştirme konusunda da ciddi bir misyon üstlenmiştir. Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz eğitim programları ve öğretim alanında uzman olurlar. Eğitim programları planlama ve değerlendirmesi yanında öğretim ile ilgili tüm formasyon derslerini verebilecek yeterliliğe sahip olurlar. Bu sebeple üniversitelerde öğretim görevlisi statüsünde eğitim bilimine giriş, öğretim ilke ve yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, öğretim-öğrenim kuramları gibi dersleri verebilirler. Milli Eğitim Bakanlığında İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürlüklerinde program geliştirme ve öğretim uzmanı olarak görev yapabilirler. Ayrıca, İlköğretim ve Ortaöğretim okullarında müdür veya idareci olarak çalışabilir ve okul kültürünün geliştirilmesi ve eğitim programlarının planlaması için katkıda bulunabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MA

Dil

Türkçe