Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü ve Fizyoterapi Önlisans Bölümü derslerinde anlatılan teorik bilgilerin pratik olarak pekiştirilmesini sağlayan Elektroterapi Laboratuvarıdır. Ayrıca öğrencilerin stajları sırasında hastanelerde kullanılan elektroterapi aletlerini uygulamada kolaylık sağlaması, değişik hasta gruplarında kullanılacak aletlerin farklarını ve uygulama tekniklerini birbirleri üzerinde uygulama yaparak daha etkin şekilde öğrenmelerine katkıda bulunarak mesleki donanım sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında gerekli eğitimin verilmesini sağlayan bu laboratuvar, öğrencilerimizin elektroterapi yöntemlerini ve cihazların kullanımını öğrenebilecekleri ortamı sunmaktadır. Laboratuvarda bulunan fiziksel ajanlar (TENS, NMES, Laser, Ultrason, İnfraruj, Hotpack, Parafin kazanı vb.) aracılığıyla lisans ve ön lisans derslerinde öğrencilerin almış oldukları teorik eğitimi destekleyecek, klinik uygulamaları laboratuvar ortamında gözlemleyip kullanarak sahaya hazır öğrencilerin yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte, akademisyenlerin de pratik olarak daha donanımlı bir eğitim verebilmeleri ve yapılacak akademik çalışmalarda yararlanabilmek adına katkı sağlaması açısından faydalı olmaktadır.

Elektroterapi Laboratuvarı

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı, uygulamalı eğitimlerini en son teknolojik özelliklere sahip cihazların yer aldığı cilt ve vücut bakımı laboratuvarında gerçekleştirmektedir. Cilt ve vücut bakımı laboratuvarında cilt bakımı cihazı, lenf drenaj cihazı, pasif jimnastik, termoliz iğneli epilasyon ve IPL gibi cihazlarda cilt analizi ve teşhisi yaparak kozmetik ürün seçebilirler. Öğrenciler, seçtikleri bu ürünlerle cildin ihtiyacına göre kırışıklık, leke tedavisi, akne bakımı, oksijen terapisi, peeling ve maske gibi benzeri özel uygulamaların yanında, yine özel ürünler kullanarak pasif jimnastik ve lenfatik drenaj cihazlarıyla bölgesel vücut inceltme ve sıkılaştırma gibi uygulamaları yapabilmektedirler.

Cilt ve Vücut Bakımı Laboratuvarı

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı, uygulamalı eğitimlerini en son teknolojik özelliklere sahip cihazların yer aldığı saç bakımı – yapımı ve makyaj laboratuvarında gerçekleştirmektedir. Saç bakımı yapımı ve makyaj uygulamaları atölyesinde öğrencilerimiz, saça kalıcı ve geçici şekil verme, saçı renklendirme, saç kesimi, güzelleştirici makyaj, sahne makyajı ve özel efekt makyajları dahil saç ve makyajı derslerini kapsayan birçok uygulamayı yapabilmektedirler.

Saç Bakım ve Makyaj Laboratuvarı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde bulunan laboratuvarlarımızdan biri olan Beslenme İlkeleri Laboratuvarında besin hijyeni göz önünde bulundurularak sağlıklı besin hazırlama ve pişirme ilkelerinin öğretilmesinin amaçlandığı uygulamalar yapılmaktadır. Laboratuvarda öğretilmesi amaçlanan uygulamalara yönelik gerekli tüm cihaz ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bu laboratuvarda teorik derslerde öğretilen besin gruplarına yönelik belirli örnek uygulamalar yapılarak teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Böylece, yapılan uygulamalar sonucunda öğrencilerin hangi uygulamayı hangi amaçlarla yaptıklarını, yapım aşamalarındaki gözlemlerini, sağlıklı pişirme yöntemlerini ve uygulamada kullanılan malzemelerin uygulamaya yapı, görünüş ve besin öğesi yönünden etkisinin ne olduğunu tartışarak sağlıklı besin hazırlama ve pişirme yöntemlerini öğrenmelerine imkân verilmektedir. Bu laboratuvar lisans ve yüksek lisans öğrencileri için uygulama laboratuvarı olarak kullanılmakta ve aynı zamanda lisansüstü eğitim, tez ve bilimsel araştırma projelerinin yapılmasında kullanılmaktadır.

Beslenme İlkeleri Laboratuvarı

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Macintosh Laboratuvarı , 16 adet Apple iMac bilgisayar ile Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin dünya standartlarında eğitim almalarına olanak sağlamaktadır. . Günümüzde, özellikle bilgisayar destekli grafik tasarım uygulamaları alanında kullanılan Macintosh bilgisayarlar, global platformda da sıklıkla tercih edilir. “Retina Ekran” teknolojisine sahip bilgisayarlar, 4K (1M renk) ve yüksek hızda işlem yapma özellikleri ile öğrencilerin tasarımlarında gerçeğe en yakın sonucu hızlı bir şekilde almalarına olanak sağlar. Laboratuvar içerisinde Lapazz Grafik Tabletler ile öğrenciler dijital resimleme /illüstrasyon alanında da kendilerini geliştirerek grafik oyun arayüzleri, oyun tasarımı, karakter tasarımı, matte painting gibi konsept art çalışmalarını öğrenme imkanı bulurlar.

Macintosh Laboratuvarı

Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerin çoğunda derslerde anlatılan teorik bilgilerin Anatomi Laboratuvarında yer alan geniş maket koleksiyonu ve çeşitli torso modelleri ile görsel ve pratik olarak pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Bunu yanı sıra insan organ sistemlerinin anatomik (hareket, dolaşım, solunum, sinir, endokrin, ürogenital ve sindirim sistemleri) özelliklerine ilişkin teorik ve pratik bilgilere sahip olma ve tanımlayabilme becerisi kazandırma açısından Anatomi Laboratuvarımız son derece önemlidir. Ayrıca anatomik yapıların ayrı ayrı incelenerek teorik derslerde anlatılan kemik, eklem, kas, sinir, damar, organ ve oluşumların yerleşimlerini öğrenerek pratik eğitimin daha etkin biçimde gerçekleştirilmesi, öğrencilerin donanımlı bir şekilde mezun olmaları ve klinik ortamda yorum yapabilecek düzeyde temel bilgi sahibi olma amacıyla etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Anatomi Laboratuvarı

Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü ve Fizyoterapi Önlisans Bölümü derslerinde anlatılan teorik bilgilerin pratik yönden pekiştirilmesini sağlayan Fizyoterapi Laboratuvarıdır., Bütün uygulamalı derslerde daha kaliteli bir eğitimin sağlanması, öğrencilerin hasta değerlendirmesi ve tedavisinde kullanılan bütün materyalleri tanıyıp kullanmasıyla daha donanımlı bir şekilde mezun olmalarını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Stajlar sırasında rehabilitasyon uygulamalarının içeriğinin daha detaylı olarak verilebilmesi, temel rehabilitasyon uygulamalarının daha etkin bir şekilde anlatılması öğrencilerin uygulama alanlarını genişletebilmek açısından önemlidir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında rehabilitasyona yönelik uygulamaların yanı sıra klasik masaj uygulamaları için tedavi yataklarından faydalanılmakta ve Ortopedik Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanlarında derslerde anlatılan uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Fizyoterapi Laboratuvarı, öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, gerekli uygulamaları yaptırmak, cihazların kullanımını öğretmek, bilgili ve donanımlı fizyoterapist olarak yetişmelerini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Fizyoterapi Laboratuvarı

Anestezi cerrahi bilimlerinin vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Anestezi uzmanının yardımcısı olacak Anestezi teknikerleri, cerrahi ortamların hazırlanmasını, ekipmanların kullanımını, bakımını, bir sonraki operasyon için hazır tutulmasınını ve genel anlamda Ameliyathane, Reanimasyon ve Acil Servislerde yetki ve sorumluluklarını bilerek üstlendikleri görevleri hakkıyla yerine getirebilmeyi öğrenmelidirler. Öğrencilerimiz, aldıkları bilgilerin ışığında, laboratuvarlarımızda gelişmiş simülatörler ve ekipmanlarla uygulamalar yapmaktadırlar. Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler: (a) Ameliyathane ortamının hazırlanması, kişisel koruyucu ekipmanlar, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atık yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip olma, (b) Hasta kabulü, cerrahi işleme göre hastanın ameliyathane masasına alınması ve gerekli pozisyonu sağlayabilme, (c) Ameliyat esnasında gelişebilecek komplikasyonlar ve önlemler hakkında yeterli bilgiye sahip olma, (d) Hastanın ameliyata alınmadan önce kullanılacak cihazların (anestezi cihazı, oksijen kaynağı, laringoskop, aspiratör cihazı ve acil durumlarda kullanılacak defibrilatörün) ön kontrollerinin ve çalışma durumunu kontrol edebilme ve kullanabilme, (e) Hastayı cerrahi işlem sırasında monitörden tüm parametreleri ile doğru takip edebilme, (f) Hastaya uygulanacak invazif girişimlerin (periferik katater, CVP katateri, arteriyel katater) ve hazırlanacak malzeme bilgisine ve uygulama becerisine sahip olma, (g) Hastayı entübe etme, balon valf maske ile hastaya oksijen verme, infüzyon ve enjektör pompasından verilen ilaçlar bilgisine ve uygulama becerisine sahip olma, (h) Hastanın kardiyo-pulmoner arest gelişmesi durumunda yapması gerekenleri CPR maketinde uygulayabilme, (i) Simülatör cihazı üzerinden hastanın bütün fiziksel değerlendirmelerini yapabilme ve acil durumlarda hastanın EKG’sini çekebilme.

Anestezi Laboratuvarı

Hemodiyaliz Cihazları ile uluslararası standartlarda teknik ekipmanlarla donatılmış Diyaliz Uygulama Laboratuvarı sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve yetkinlikte, güncel gelişmeleri takip ederek sürekli gelişim ve öğrenim hedefleri doğrultusunda en iyi diyaliz hizmetlerini gerçekleştirebilecek diyaliz teknikerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Öğrenciler, konu ile ilgili uygulamaları, uzman öğretim elemanları eşliğinde teorik derslerin içeriğine uygun olarak, klinik uygulama öncesi bilgilerine katkı sağlaması amacıyla Diyaliz Laboratuvarında gerçekleştirmektedirler. Öğrenciler, hastayı diyalize bağlama, çıkartma ve diyaliz esnasında hasta takip işlemlerini ve periton cihazında uygulama yapma imkanına sahiptirler. Mezun olduklarında kazandıkları tecrübe ile deneyimli bir tekniker olarak profesyonel çalışma hayatlarına adım atabilirler. Uygulamalı Eğitim ile öğrenciler: (a) İş güvenliği konusunda, kişisel koruyucu ekipmanlar, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atık yönetimi hakkında yeterli bilgiyi, (b) Kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için üniversal önlemler hakkında bilgi ve uygulamayı, (c) Damar erişim yolları ve damar yollu korunması hakkında gerekli bilgi ve beceriyi, (d) Hastaların diyaliz esnasında yaşayabilecekleri komplikasyonları öğrenme ve hastayı bu komplikasyonlardan koruyabilecek düzeyde beceriyi, (e) Laboratuvarlarda kullanılan malzemeleri tanıyıp kullanabilmeyi, (f) Diyaliz makinesinin hastaya bağlanmasından ve kullanılmasından birinci derecede sorumlu olmayı, (g) Su arıtımının temel ilkeleri, uygulama yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmayı ve bunların denetimini yapabilmeyi, (h) Hemodiyaliz Cihazını tanıma ve kullanabilme becerisini, (i) Diyalizörleri tanıma ve kullanabilme becerisini, (j) Hastanın diyalizdeyken, takip işlemlerini etkin bir şekilde yapabilme becerisini, (k) Periton Diyalizine, hastayı hazırlayabilme ve takiplerini gerçekleştirebilme becerisini, (l) İnsan sağlığına ve etik değerlere önem verme becerilerini kazanırlar.

Diyaliz Laboratuvarı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü bünyesinde bulunan Antropometri Laboratuvarında, bireylerin vücut komposizyonunun belirlenmesi ve beslenme durumları ile ilişkili antropometrik ölçümlerin yapılmasına olanak sağlayacak ekipman ve cihazlar bulunmaktadır. Farklı yaş gruplarının beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntemlerin kavranması amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Farklı ölçümler için uygun yöntemlerin kullanılması koşuluyla çevre ve çap ölçümleri, farklı bölgelerden deri kıvrım kalınlıkları ölçümleri ve kas kuvveti ölçümleri alınmakta, değerlendirilmekte ve uygulama becerisi kazandırılmaktadır. Vücut bileşiminin değerlendirilmesinde kullanılan farklı özellikte gelişmiş cihazların kullanımı ve ölçüm yöntemleri konusunda uygulamalar yapılmaktadır. Bireyin enerji harcamasının saptanması için, bazal metabolizma hızı, egzersizin enerji harcaması, günlük enerji harcaması ölçümleri ile yaşam biçiminin değerlendirilmesi uygun cihaz ve yöntemlerle yapılmaktadır. Bu laboratuvar, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için uygulama laboratuvarı olarak kullanılmakta, lisansüstü eğitim, tez ve bilimsel araştırma projelerinin yapılmasında kullanılmaktadır.

Antropometri Laboratuvarı

Finans alanında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız, şirketlerin finans departmanlarında veya finansal kuruluşlarda finas uzmanı, borsada faaliyet gösteren aracı kurumlarda broker, dealer veya yatırım uzmanı olarak istihdam edilme imkanına sahip olacaklardır. Bu bağlamda, eğitim ve araştırma amaçlı Finans Laboratuvarı sayesinde mezunlarımız teorik bilgilerin yanı sıra hisse senedi, tahvil, emtia, doviz ve türev piyasalarının pratikte nasıl çalıştığını ve sanal ortamda gerçek piyasa verileri kullanılarak bu enstrümanlara nasıl yatırım yapıldığını öğrenecek ve dolayısıyla yatırım ve portföy yönetimi konusunda tecrübe kazanarak diğer mezunlardan farklı olarak özel bir yeteneğe sahip olacaklardır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz ise finansal piyasaları yakından takip edebilecek ve piyasalardan elde ettikleri gerçek verileri tez çalışmalarında kullanabilecek ve danışman hocalarının gözetimde tezlerinden Sosyal Bilimler Atıf endeksinde yer alan dergilerde yayınlanmak üzere makale çıkarabileceklerdir. Akademisyenlerimiz de akademik çalışmalarında laboratuvardan elde ettikleri verileri kullanabileceklerdir.

Finans Laboratuvarı

Bu laboratuvarda öğrenciler, ameliyathanelerde kullanılan cihazları, tüm cerrahi malzemeleri, ameliyata kullanıma hazır hale getirmeyi öğrenmektedirler. Öğrenciler, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerrahı ameliyat sırasında asiste edebilecek bilgiye donanıma ve tecrübeye sahip ameliyathane hizmetleri teknikeri olarak yetiştirilmektedirler. Uygulamalı Eğitim İle Kazanılan Beceriler: (1) Cerrahi el yıkama tekniği, steril önlük giyme/giydirme ve steril eldiven giyme teknikleri, (2) Medikal ve cerrahi asepsi ilkeleri, (3) Kritik alan prensiplerine uygun davranma, (4) Hastanın pre-, intra-, ve postop dönem hazırlığı ve bakımı, (5) Ameliyat odasını malzeme ve teçhizat yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasına hazır hale getirme, (6) Cerrahide kullanılan tüm alanlara özel setleri, içeriklerini bilip, temizlik ve bakımını yapma, (7) Ameliyat masasını/aparatlarını tanıma, kullanma, hazırlığını yapma ve cerrahiye uygun hasta pozisyonu verme, (8) Ameliyathane lambasının kontrolü ve kullanımı, (9) Ameliyat esnasında elektrokoter cihazını (monopolar ve bipolar) kullanabilir şekilde hazırlama, (10) Ameliyathanede kullanılan cihaz ve ekipmanları ( hasta monitörü, defibrilatör, ekg cihazı, cerrahi aspiratör, pendaunt sistemi, …vb.) tanıma ve kullanma, (11) Operasyon esnasında cerrahi ekibi asiste etme, (12) Alet yıkama, paketleme ve sterilizasyon yöntemlerini bilme, (13) Steril depoda malzeme saklama ve muhafaza koşullarını bime, (14) Ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliği ilkelerini bilmek ve uygulamak.

Ameliyathane Laboratuvarı

Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan odiometre laboratuvarında, odyometrik ölçümlerde kullanılması gereken tüm makine ve el aletleri bulunmaktadır. Laboratuvar, mesleki becerileri kazanmak ve geliştirmek için öğrenciye tüm olanakları sağlamaktadır. Laboratuvarda bulunan makineler, otomatik, yarı otomatik ve manuel olmak üzere 3 ana gruba ayrılmıştır. Odyometri Laboratuvarı; işitme testleri, basınç testleri ve işitme cihazı uygulaması için gerekli donanıma ve bu konudaki beceriyi artırmaya yönelik tüm olanaklara sahiptir. Öğrencilerin teknik olarak yetişmelerinin yanı sıra, muayene teknikleri ve amaçları konusunda eğitimli olmalarını sağlamak amacı ile de Odiometri’de kullanılan odyometre ve timpanometre cihazları bulunmakta vebu cihazın kullanımına yönelik tüm eğitimler verilmektedir.

Odyometri Laboratuvarı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde öğrencilerin eğitimleri sırasında gereken bilişsel, duyuşsal , psikomotor becerileri ve yetkinlikleri kazanmaları amacıyla iki ayrı beceri laboratuvarı bulunmaktadır. Hemşirelik Esasları Laboratuvarları hastane ortamına en yakın hale getirilmek amacıyla teknolojik malzemeler ve mankenlerle donatılmıştır. Laboratuvarda iki simülasyon hasta, bir simülasyon gebe maketi ve dört simüle olmayan maket bulunmaktadır. Laboratuvarlarda 10 öğrencinin eş zamanlı çalışabileceği altı hasta yatağı yer almaktadır. Aynı zamanda 60 öğrencinin uygulama yapabileceği kapasiteye sahiptir. Laboratuvarda çalışan her bir grup için temel insan gereksinimi uygulamalarına yönelik tıbbi malzemeler, invaziv girişim yapmaya olanak sağlayan farklı maketler ve ekipmanlar yer almaktadır. Laboratuvarlar öğrencilere, hijyenik bakım uygulamaları, oral ve parenteral ilaç uygulamaları, beslenme ve boşaltım sistemi uygulamaları gibi beden sistemlerine özgü hemşirelik uygulamalarını uygulayabileceği ortamı sağlamak üzere düzenlenmiştir. Öğrenciler klinik uygulamalar için hasta ile karşılaşmadan önce tüm hemşirelik uygulamalarını maketler ile gerçeğe en yakın şekilde uygulama olanağı bulmaktadırlar. Uygulamalar öğretim elemanlarının gözetiminde mankenler üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Hemşirelik Uygulama Laboratuvarları

Yapı Malzemesi, Geoteknik, Ulaştırma ve Topoğrafya Laboratuvarı yüksek lisans öğrencilerine ve onların yaptıkları çalışmalarla topluma hizmet vermektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü, eğitim ve araştırma amaçlı kullanım için aşağıda verilen ekipmanlara sahiptir. (a) Yapı Malzemesi Laboratuvarında: İnşaat sektöründe kullanılan her türlü yapı malzemesinin fiziksel, mekanik ve dayanıklılık deneylerini yapabilecek son teknolojik ekipmanlar, (b) Zemin Mekaniği Laboratuvarında: Zemin nümunelerinin hertürlü fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi için gerekli ekipmanlar, (c) Merkez Laboratuvarında: kompozit malzemelerin kimyasal ve mineral yapılarının incelenmesi için gerekli aletler, (d) Ulaştırma Laboratuvarında: Agrega aşınma, CBR deneyi, Marshall deneyi, Viskometre, Sıkıştırma gibi deneylerin yapılacağı ekipmanlar. Laboratuvara kazandırılan en önemli cihazlardan bazıları: Bilgisayar Kontrollü Çelik Çekme ve Düşük Frekanslı Sünme Tespit Cihazı, Demir Donatı ve Etriye Çap Tespit Cihazı, Üç Boyutlu Beton Tomografi Cihazı ve Üç Boyutlu Lazer Tarama Cihazıdır.

İnşaat Laboratuvarı

Endüstri Bölümü bünyesinde kurulan Simülasyon Laboratuvarı, öğrencilerimizin aldıkları derslerini daha iyi anlamaları ve uygulamaları amacı ile oluşturulmuştur. Bölümümüz müfredatında bulunan ve aşağıda belirtilen ilgili derslerde kullanılacak olan bu laboratuvar sayesinde öğrenciler ders sırasında teorik olarak gördükleri konuları ve yine ilgili derslerin projelerinin hazırlanması sırasında ihtiyaç duydukları bilgisayar programlarını, uygun çalışma ortamında kullanabilmeleri için bu laboratuvara ihtiyaç duyulmuştur. Bu laboratuvarın kullanılacağı dersler: INDE 204 Probability and Computer Applications in IE, INDE 221 Introduction to Modelling and Optimization, INDE 321 Operations Research I, INDE 322 Operations Research II, INDE 353 Systems Modelling and Simulation, INDE 352 Information Systems and Implementation, INDE 372 Production Systemas and Technology, INDE 441 Facility Layout and Material Handling, Yukarıda belirtilen dersler için kurulan yazılımlar şunlardır: LINDO, LINGO, SPSS, MiniTAB, MasterCAM, Arena, AUTOCAD, MS Project, MS Access.

Endüstri Mühendisliği Simülasyon Laboratuvarı

Eczacılık Eğitim laboratuvarında Farmasötik Teknoloji, Kozmetoloji, Farmasötik Toksikoloji derslerinin uygulamaları yapılmaktadır. Öğrencilerin karşılıklı olarak çalışabilecekleri 4 adet uzun banko bulunmaktadır. Eğitim laboratuvarında Farmasötik Teknoloji uygulamalarında kullanılan UV ve visible spektrofotometre, otoklav, santrifüjler, elektronik dijital teraziler, termostatlı su banyoları, nem tayin cihazı, çözünme hızı tayin cihazı ve tablet ve kapsüllerin dağılma süresi tayin aleti, rotasyon viskozimetresi, yüzey gerilim tayin cihazı, ampul ve flakon kapatma cihazları, manyetik ve mekanik karıştırıcılar, vakum pompası, kurutma dolabı(etüv) bulunmaktadır.

Eczacılık Eğitim Laboratuvarı

Tablet basma laboratuvarında ise tablet basma makinası, tablet sertliği ölçme cihazı ve tablet friabilite cihazları bulunmaktadır.

Tablet Laboratuvarı

Biyoloji/mikroskop laboratuvarlarında, mikrobiyoloji, biyoloji, klinik biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik, parazitoloji gibi derslerin uygulamaları yürütülmektedir. Laboratuvarı biyomühendislik ve çevre mühendisliği lisans ve lisansüstü öğrencileri, eczacılık ve sağlık bilimleri lisans öğrencileri ve çevre bilimleri lisansüstü öğrencileri kullanmaktadır. Laboratuvarda temel ve uygulamalı biyoloji, mikrobiyoloji ve klinik biyokimya deneylerinin yürürtülebileceği cihazlar mevcuttur. Lisansüstü eğitim alan öğrenciler, tezlerine yönelik mikrobiyolojik çalışmalarını bu laboratuvarda yürütmektedirler. Mikroskop laboratuvarında 20 adet kameralı ve 20 adet de kamerasız mikroskop bulunmaktadır Laboratuvarda bulunan otoklav, inkübatörler, biyolojik güvenlik kabini ve etüv kullanılarak mikroorganizma kültürlerinin devamlılığı sağlanabilmektedir. Bu mikroorganizmalarla farklı biyolojik prosesler sürdürülmektedir. Ayrıca bu laboratuvarda izolasyon, identifikasyon çalışmaları sürdürülmektedir.

Mikroskop Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı, mikrobiyoloji alanında kapsamlı ve aktif bir laboratuvar olarak hizmet vermektedir. Bu laboratuvar, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi kompleksi içerisinde yer alan çok disiplinli araştırma hizmeti sunan bir niteliğe sahiptir. Laboratuvar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin geniş bir yelpazedeki tez çalışmalarına katkı koymaktadır. İzole edilmiş mikroorganizmalar üzerinde çalışma olanağının yanı sıra, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı prokaryosit ve okaryotik hücrelerin eş kültür ortamındaki etkileşimleri ile bakterilerin ve bakteri ürünlerinin kanser üzerindeki etkilerinin incelenmesi de mümkün kılınmaktadır. Araştırma konuları arasında, bakteriyel ürünlerin etkileme gücü ve kanser hücreleri üzerindeki etkileri yer almaktadır. Yine, klinik olarak izole edilmiş ürünler ile doğal ürünler ve bitki ekstrelerinin kanser hücreleri üzerindeki etkileri laboratuvar ölçeğinde incelenmektedir. Sallantılı ve statik enkübatörler, koloni sayacı, otoklavlar ve mikroskoplar, mikrobiyoloji laboratuvarının olağan donanımları olarak sayılabilir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kimya Laboratuvarları, Mühendislik, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin servis derslerinin laboratuvar uygulamalarına hizmet sunmaktadır. Kimya Laboratuvarlarımız, öğrencilerin temel kimya prensipleri ve laboratuvar teknikleri konularında giriş düzeyinde eğitimlerine yönelik katkısağlamaktadırlar. Sunulan servis dersleri dünya genelinde mühendislik, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerinin ders müfredatlarının temel taşı olan dersler olmalarının yanı sıra UKÜ öğrencilerinin bilimsel kültürünün altyapısını güçlendirmeye yöneliktir. Her disiplinden öğrenciye açık olan laboratuvarlarımız, UKÜ Temel ve İnsani Bilimler Bölümüne bağlı olarak hizmet vermektedir.

Kimya Laboratuvarları

Kontrol ve Robot laboratuvarında yer alan cihazlar öğrencilere; kumanda sistemlerinin temellerini, programlanabilir mantık denetleyicilerinin yapılarını, giriş-çıkış birimlerini, işletim sisteminin programlanmasında kullanılan teknikleri, fiziksel bağlantılarını, iletişim arabirimlerini, tasarım yöntemlerini ile endüstriyel uygulama yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Öğrenciler kumanda sistemlerinde kullanılan elemanları tanımlamayı, programlanabilir mantık denetleyicilerinin yapılarını, giriş-çıkış birimlerini ve işletim sistemini pratik yaparak öğrenebilmektedirler. Ayrıca laboratuvarda yer alan Arduino Uno Uygulama Seti dijital giriş çıkış, analog dijital dönüştürücü, LED uygulamaları, 7 segment display, LCD, çeşitli sensör uygulamaları, PWM üretimi, keypad ve motor sürme gibi temel , ileri seviye robot tekniği uygulamaları yapabilme olanağı sağlamaktadır. Yine laboratuvar bünyesinde yer alan Lego Mindstorms eğitim setinde, lego teknik tuğlaları, bilgisayar tarafından kontrol edilebilir bir mikroişlemci, mikroişlemciyi kolay bir şekilde programlamaya imkân veren grafik ara yüzüne sahip bir yazılım, sensörler (sese, ışığa, uzaklığa ve dokunmaya duyarlı) ve hareket sağlamak için motorlar bulunmaktadır.

Kontrol ve Robot Laboratuvarı

Digital ve Haberleşme Sistemleri laboratuvarında yer alan haberleşme eğitim seti, analog ve dijital haberleşme ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış ana ünite ve on üç adet uygulama modülünden oluşmaktadır. Çalışma alanları, analog ve sayısal haberleşme sistemleri, modülasyon teknikleri, kodlama ve kod çözme tekniklerini içermektedir. Laboratuvarımızda analog ve dijital modülasyon/demodülasyon eğitim setleri bulunmaktadır. Modülasyon setinin analog ve dijital kısmında AM, SSB, FM, PM, PAM, PCM, PFM, PPM, DM, ASK, FSK, PSK modülasyon uygulamaları ile demodülasyon setinin analog ve dijital kısmında ise AM, SSB, FM, PM, PAM, PCM, PFM, PPM, DM, ASK, FSK, PSK demodülasyon uygulamaları yapılabilmektedir. Ayrıca öğreciler laboratuvarımızda yer alan dijital elektronik eğitim setlerini kullanarak sayısal sistemlerin uygulamalarını yapabilmektedirler. Dijital elektronik deneyleri arasında TTL lojik kapıları uygulamaları, CMOS lojik kapıları uygulamaları, NAND, NOR ve XOR lojik kapıları uygulamaları, dijital eklrmr-çıkarma uygulamaları, dekoder/demultiplexer ve multiplexer uygulamaları, d-type &jk-type flip-flops uygulamaları ile binary sayıcı, ADC uygulamaları, DAC uygulamaları gibi uygulamalar yer almaktadır.

Dijital ve Haberleşme Laboratuvarı

Üniversitemizde eğitim amaçlı iki tane Fizik laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda temel fizik konusunda deneyler yapılmaktadır. Ağırlıklı olarak mekanik ve elektrik konuları ile ilgili deney setleri bulunmaktadır. Mekanik deneyler için hareket, yaylar, sarkaç ve Newton yasası ile ilgili settler mevcuttur. Elektik konuları ile ilgili olarak Ohm yasası, paralel ve seri devreler, Kirchhoff kuralları, sığalar ve manyetizma deney setleri bulunmaktadır. Fizik I ve Fizik II derslerinin her biri için dönem boyunca altı adet deney yapılmaktadırÖğrenciler deneylerine başlamadan önce kendileri için hazırlanan kılavuzu okuyarak ikili üçlü gruplar halinde çalışmalarını sürdürürler. Her deney, öğrenciler doğru sonucu buluncaya kadar devam eder. Deney bittiğinde, öğrencilerin deneye ilişkin bir rapor hazırlamaları gerekmektedir.

Fizik Laboratuvarları

Bu laboratuvar, iş ve zaman etüdü çalışmalarında kullanılmaktadır. İnsan faktörü, insan ve iş güvenliği, iş etüdü metodları, hijyen, vs. gibi ergonomi ve iş etüdü konularında laboratuvar uygulamalarının yapılacağı bir ergonomi laboratuvarı olarak yapılandırılmıştır. Bu laboratuvar bünyesinde bölümümüzün zorunlu dersleri olan INDE 313 - Work Study ve INDE 314 - Human Factors Engineering derslerinin yanı sıra mezuniyet projeleri ve diğer seçmeli dersler için de kullanılmaktadır. İş etüdü (work study) çalışmalarının daha iyi yapılabilmesi amacı ile laboratuvarımıza kazandırılan montaj masası sayesinde öğrencilerimiz sanayi tesislerinde kullanılan montaj tezgâhlarını laboratuvar ortamında görmek ve üzerinde çalışmalar yapma fırsatını yakalamışlardır. Bu sayede iş etüdü prensiplerinin uygulanarak daha verimli teknikler geliştirme olanağına kavuşulmuştur. Aynı laboratuvar içerisinde bulunan kondisyon bisikleti ve koşu bandı ile efor testleri yapmak mümkün olacaktır. Laboratuvar envanterimizde bulunan COSMED Fitmate PRO gaz analizörü ve NORAXON EMG cihazı ile birlikte kullanılacak bu araçlar sayesinde öğrencilerimiz efor sarf eden bir kişinin solunum verilerini ve kas hareketlerini toplayarak analiz yapabileceklerdir.

Ergonomi Laboratuvarı